Školní kolo Konverzační soutěže v AJ

Dne 24. 2. 2022 na naší škole proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém. Na rozmanitá témata diskutovali nejlepší z nejlepších napříč třídami. Celé klání vedl Chris Marcin, rodilý mluvčí z Kanady, který na našem ústavu vede konverzační hodiny angličtiny. Jeho úkol, a sice vybrat jediného postupujícího, […]

Best in English – Angličtinář roku 2021

Dne 26.11. 2021 proběhla na našem gymnáziu mezinárodní on-line soutěž v angličtině Best in English Contest. Tohoto již tradičně pořádaného klání se letos zúčastnilo 24 studentů z několika tříd vyššího gymnázia, kteří přišli poměřit své znalosti nejen se studenty jiných středních škol České republiky, ale i v zahraničí. […]

Překladatelská soutěž AJ

Dne 2.11. 2021 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Překladatelské soutěže pořádané Univerzitou Palackého v  Olomouci. Každý z 19 zúčastněných studentů obdržel dva texty, jeden odborný, jeden umělecký. Někdy bývá obtížné textu správně porozumět, i když to se v případě našich talentovaných studentů asi příliš často […]

První v okrese!

Ve středu 17. února proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém, letos poprvé ve virtuálním prostředí MS Teams. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: jedna pro střední odborné školy, druhá pro gymnázia. Celkem se zapojilo 11 vítězů školních kol z různých měst okresu Karviná od Českého […]

MŠMT ruší všechny sportovní i vědomostní soutěže v tomto školním roce

MŠMT ruší všechna dosud neproběhlá kola sportovních i vědomostních soutěží ve školním roce 2019/2020. Všem studentům děkujeme za jejich dosavadní práci – určitě nebyla zbytečná! A zároveň blahopřejeme k již dosaženým úspěchům, kterých nebylo málo. Přírodě prostě neporučíme.

Vítězka překladatelské soutěže? Naše Verča Tmějová

Dne 10. 3. 2020 proběhl v aule Ostravské univerzity XV. ročník akce Den s překladem. Pro nás to znamenalo především vyhodnocení překladatelské soutěže pro studenty středních škol, které bylo doprovázeno přednáškami a workshopy zajímavými nejen pro začínající překladatele. Naše škola se tohoto jazykového klání účastnila […]