Přednáška o mnohojazyčnosti

V pátek 9. června k nám přijel pan Martin Stašek z pražské kanceláře Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise, který je spoluorganizátorem každoroční soutěže Juvenes Translatores . Ve své prezentaci nám krátce představil práci překladatelů a tlumočníků v orgánech EU, zmínil moderní podpůrné nástroje jako […]

Den prevence 2019

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhla tradiční akce Den prevence. V letošním roce byl preventivní program připraven pro třídy prima, sekunda, 1. A a 1. B. Třída prima se zúčastnila besedy s názvem „Pes není hračka“, během které se žáci naučili základy dodržování osobní bezpečnosti a předcházení […]

Science Slam

Být vědcem neznamená pouze zkoumat látky či reakce a zapisovat své výsledky. O této myšlence nás 6. listopadu přesvědčila vědecká show zvaná Science Slam.  Jedná se o univerzitní formát popularizace věd, kde se skupinka vědců snaží zábavnou a originální formou předat zkušenosti ze svých oborů […]

Den prevence 2017

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhl pro třídy 1. A, 1. B, sekundu a tercii Den prevence. Pro první ročníky měl pan nprap. Bc. Miroslav Kolátek připraven projekt Trestní odpovědnost mladistvých. Úkolem projektu bylo seznámit mladistvé studenty s jejich trestní odpovědností a naučit je rozeznávat, jaké chování je […]

Týden španělské kultury

Poslední červnový týden jsme využili k prohloubení znalostí o španělské kultuře. V pondělí třída 1. A zhlédla divadelní představení „Válvula“ v Komorní scéně Aréna v Ostravě, kde vystupovali studenti bilingvního gymnázia Hladnov. Hra byla ve španělštině s českými titulky, takže i němčináři neměli žádný problém dílu rozumět – alespoň z jazykového […]

Exit tour

Pondělí 6. února na naší škole patřilo preventivnímu programu Exit tour. Program byl zahájen koncertem americké kapely Divine Attraction v tělocvičně a pokračoval dvěma bloky besed pro studenty prvního až pátého ročníku osmiletého studia a žáky 1. A. Dvouhodinové besedy ve třídách byly na témata: […]