M A T E M A T I C K Á    O L Y M P I Á D A
73. ročník
Školní rok 2023 / 2024

Novinky jsou označeny modře. Poslední aktualizace 18. 11. 2023


Okresní koordinátor MO:
Mgr.  Jindřiška Janečková
Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2
T
elefon: 592 750 835, e-mail: matolympgkh@gmail.com

Organizační pokyny Ústřední komise MO
pro kategorie A, B, C a P a pro kategorie Z56789

 

Informátor 2023 / 2024
Záříříjen listopad

Ke stažení
Hlavička řešení

Odkaz pro přihlášení do MO a odevzdání řešení:   O S M O

Dokumenty pro jednotlivá kola a kategorie ve školním roce 2023 / 2024

Kategorie A, B, C

 • kat. A, B, C – I. kolo (domácí) – zadánířešení Ařešení Břešení C
 • kat. A, B, C – I. kolo (domácí) – návodné úlohy Anávodné úlohy Bnávodné úlohy C
 • kat. A – semináře pro řešitele (aktualizace)
 • kat. B, C – semináře pro řešitele
 • kat. A – I. kolo (školní), 12. 12. 2023 – zadání a řešení
 • kat. A – II. kolo (krajské), 16. 1. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ
 • kat. B – I. kolo (školní), 30. 1. 2024 – zadání a řešení
 • kat. C – I. kolo (školní), 30. 1. 2024 – zadání a řešení
 • kat. A – III. kolo (ústřední), 17. až 20. 3. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ
 • kat. B – II. kolo (krajské), 9. 4. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ
 • kat. C – II. kolo (krajské), 9. 4. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ

Kategorie Z5 až Z9

 • kat. Z5-6-7-8-9 – I. kolo (domácí) – zadání – řešení Z5, Z6, Z7, Z8, Z9
 • kat. Z5-6-7-8-9 – I. kolo (domácí) – návodné úlohynávodné úlohy (včetně řešení)
 • kat. Z5 – II. kolo (okresní), 24. 1. 2024 – zadání a řešeníúspěšní řešitelé
 • kat. Z9 – II. kolo (okresní), 24. 1. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ
 • kat. Z9 – III. kolo (krajské), 26. 3. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ
 • kat. Z6 – II. kolo (okresní), 3. 4. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ
 • kat. Z7 – II. kolo (okresní), 3. 4. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ
 • kat. Z8 – II. kolo (okresní), 3. 4. 2024 – zadání a řešeníPOŘADÍ

Kategorie P (programování) podrobné informace na webu MFF UK

 • I. kolo (domácí) – zadáníon-line přípravný seminář řešenítestovací data pro praktické úlohy P-I-1, P-I-2 (zip)
 • II. kolo (krajské), 23. 1. 2024 – zadánířešeníPOŘADÍ
 • III. kolo (celostátní), 20. až 22. 3. 2024 – zadání (teor.) – zadání (prakt.) – řešení (teor.) – řešení (prakt.) – POŘADÍ

Mgr.  Jindřiška Janečková

Odkazy

Archiv

MO 2016/17  —  MO 2017/18  —  MO 2018/19  —  MO 2019/20  —  MO 2020/21  —  MO 2021/22 —  MO 2022/23

Připomínky k obsahu stránky pište na tomis@gkh.cz