M A T E M A T I C K Á    O L Y M P I Á D A
73. ročník
Školní rok 2023 / 2024

Novinky jsou označeny modře. Poslední aktualizace 9. 4. 2024


Okresní koordinátor MO:
Mgr.  Jindřiška Janečková
Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2
T
elefon: 592 750 835, e-mail: matolympgkh@gmail.com

Organizační pokyny Ústřední komise MO
pro kategorie A, B, C a P a pro kategorie Z56789

 

Informátor 2023 / 2024
Záříříjen listopad prosinecledenúnorbřezen

Ke stažení
Hlavička řešení

Odkaz pro přihlášení do MO a odevzdání řešení:   O S M O

Dokumenty pro jednotlivá kola a kategorie ve školním roce 2023 / 2024

Kategorie A, B, C

Kategorie Z5 až Z9

Kategorie P (programování) podrobné informace na webu MFF UK

Mgr.  Jindřiška Janečková

Odkazy

Archiv

MO 2016/17  —  MO 2017/18  —  MO 2018/19  —  MO 2019/20  —  MO 2020/21  —  MO 2021/22  —  MO 2022/23

Připomínky k obsahu stránky pište na tomis@gkh.cz