72. ročník
M A T E M A T I C K É    O L Y M P I Á D Y
Školní rok 2022 / 2023

Novinky jsou zobrazeny modře. Poslední  aktualizace 27. 11. 2022.


Okresní koordinátor MO:

Mgr.  Jindřiška Janečková
Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2
T
elefon: 592 750 835, e-mail: matolympgkh@gmail.com

Informátor 2022/2023

Záříříjenlistopadprosinec

Časový harmonogram

Ke stažení

Odkaz pro přihlášení do MO a odevzdání řešení:   O S M O

Dokumenty pro jednotlivá kola a kategorie ve školním roce 2022 / 2023

Kategorie A, B, C

Kategorie Z5 až Z9

  • kat. Z5-6-7-8-9 – I. kolo (domácí) – zadání

Kategorie P (programování) podrobné informace na webu MFF UK

  • I. kolo (domácí – ukončeno) – zadánířešení
  • II. kolo (krajské) – 17. 1. 2023
  • III. kolo (celostátní) – 22. až 24. 3. 2023

Mgr.  Jindřiška Janečková

Odkazy

Archiv

MO 2016/17  —  MO 2017/18  —  MO 2018/19  —  MO 2019/20  —  MO 2020/21  —  MO 2021/22

Připomínky k obsahu stránky pište na tomis@gkh.cz