• Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2020/2021 – (pdf, 8,7 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2019/2020 – (pdf, 15 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2018/2019 – (pdf, 14 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2017/2018 – (pdf, 5 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2016/2017 – (pdf, 4,9 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2015/2016 – (pdf, 5,8 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2014/2015 – (pdf, 7 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/2014 – (pdf, 3,5 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 – (pdf, 6,7 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011/2012 – (pdf, 5,6 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 – (pdf, 2,9 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 – (doc, 6 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009 – (pdf, 1,6 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 – (doc, 1,7 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2006/2007 – (doc, 6,6 MB)
 • Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2005/2006 – (doc, 491 kB)

 • Inspekční zpráva ve školním roce 2014/2015 – (pdf, 177 kB)

 • Školní vzdělávací program
  • ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia – aktualizace 1. 9. 2016 – (pdf, 3 MB)
  • ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium – aktualizace 1. 9. 2016 – (pdf, 2 MB)
  • ŠVP – DODATEK 1 – platný od 1. 9. 2021 – (pdf, 1 MB)
  • ŠVP – DODATEK 2 – platný od 1. 9. 2022 – (pdf, 4 MB)
 • Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia platný ve školním roce 22/23 pro primu a sekundu – (pdf, 291 kB)
 • Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia platný ve školním roce 22/23 pro tercii a kvartu – (pdf, 298 kB)
 • Učební plán pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia – (pdf, 264 kB)

 • Školní řád s vyznačenými změnami – platný od 16.10.2020 (pdf, 259 kB)
 • Školní řád – platný od 16. 10. 2020 (pdf, 283 kB)

 • Zřizovací listina – (pdf, 10,37 MB)

 • Jmenovací dekret – (jpg, 124 kB)
 • Směrnice o poskytování informací – (pdf, 81 kB)