Školní knihovna na Gymnáziu Komenského v Havířově se nachází v přízemí školy a nabízí knižní tituly maturitní četby, četby tradičních i nejnovějších autorů, četby pro nižší stupeň gymnázia, cizojazyčné tituly – v angličtině, poezii a příruční knihovnu.

Je otevřená v půjčovní době, která je stanovena zvlášť pro každý školní rok. Pro vypůjčení knih lze buď kdykoliv kontaktovat správce školní knihovny, nebo využít online rezervační systém v aplikaci Bakalář – Knihovna, který obsahuje seznam dostupných titulů řazený abecedně dle autorů nebo názvů knih a kartu čtenáře. Vyhledávání lze zaměřit i na jednotlivé části četby, a to zadáním hesel – žánrů:

  • školní knihovna
  • maturitní četba
  • četba nižší gymnázium (prima-kvarta)
  • cizojazyčná četba (převážně v angličtině)
  • poezie
  • pověsti
  • pohádky.

Požadavky na rezervace a jejich vyzvednutí se aktualizují jednou týdně.

V prostorách školní knihovny je možné si nejen knihy půjčovat, číst či studovat, ale probíhá zde i vyučování, besedy či konzultace. Je proto nutné bedlivě sledovat každotýdenní Rozvrh knihovny – místnosti v Bakalářích. Součástí prezentace školní knihovny je minivýstava studentských výtvarných prací. 

Jste tedy všichni srdečně zváni.

správce školní knihovny Mgr. Dobruše Fajkusová (kabinet v 1. patře)