Školní knihovna na Gymnáziu Komenského v Havířově se nachází v přízemí školy a nabízí knižní tituly maturitní četby, četby tradičních i nejnovějších autorů, četby pro nižší stupeň gymnázia, cizojazyčné tituly – v angličtině, poezii a příruční knihovnu.

Je otevřená v půjčovní době, která je stanovena zvlášť pro každý školní rok. Pro vypůjčení knih lze kdykoliv kontaktovat správce školní knihovny. Školní knihovna obsahuje žákovskou knihovnu, učitelskou příruční knihovnu a čítárnu – studovnu.
Není nutno vždy přijít kvůli vypůjčení četby, v prostorách školní knihovny je možné si knihy číst, studovat či využít nabízené pomoci správce knihovny s přípravou na hodiny literatury. Součástí prezentace školní knihovny je minivýstava studentských výtvarných prací. 

Jste tedy všichni srdečně zváni.

Více na http://knihovna-gkh7.webnode.cz

správce školní knihovny Mgr. Dobruše Fajkusová