Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace se jako provozovatel tohoto webu zavazuje ke zpřístupnění obsahu své webové prezentace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou prezentaci na stránkách https://www.gkh.cz

 

Stav souladu

Web školy využívá Open Source Content Management System WordPress a je provozován tak, aby byl v zásadě v souladu s výše uvedenými předpisy a Metodickým pokynem MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., s EN 301 549 V2 1.2 a standardem pro přístupnost WCAG 2.1 s dílčími případy nedostatečně přístupného obsahu a výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu *.pdf. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Lze však použít i jiný alternativní PDF prohlížeč (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většinu dokumentů ve formátu PDF lze přímo zobrazit v běžných prohlížečích webových stránek.

Dále se na webových stránkách nachází dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech *.doc, *.docx, *.odt, *.xls, *.xlsx, *.ods, *.ppt , *.pptx atd.). Obsah těchto dokumentů dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných kancelářských aplikací (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu *.zip. Na internetu lze nalézt velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat. Tento formát je rovněž nativně podporován operačními systémy Linux a Windows.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 15. září 2020 dle Metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. metodou vlastního posouzení provedeného  zpracovatelem těchto webových stránek – Mgr. Alexandrou Bouchalovou.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Usilujeme o to, aby naše webová prezentace přinášela aktuální informace na stránkách, které budou bez problémů přístupné všem uživatelům. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce webových stránek školy:bouchalova@gkh.cz.

Postup pro prosazování práva:

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat vedení školy:

PhDr. Petr Šimek (ředitel)
email: gkh@gkh.cz

popřípadě příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz