Nabídka volitelných předmětů

Žáci si v posledních dvou ročnících čtyřletého studia a vyššího stupně osmiletého studia volí předměty z této nabídky:

  • semináře z matematiky, fyziky, biologie, chemie, zeměpisu, dějepisu
  • společenskovědní seminář, literární seminář a seminář z jazyka českého
  • deskriptivní geometrie
  • konverzace ve všech vyučovaných jazycích
  • latina, dějiny umění, dílna výtvarného umění
  • semináře z informatiky, digitální grafika
  • psychologie
Realizace volitelných předmětů ve školním roce 2022-2023

Přehled rozdělení žáků do jednotlivých seminářů naleznete zde.

Anotace volitelných předmětů
  • anotace VP pro III. ročník resp. septimu – zip, 2,2 MB
  • anotace VP pro IV. ročník resp. oktávu – zip, 3,4 MB