Školní rok 2021/2022

 

Červenec, srpen

1.7. – 31. 8. – hlavní prázdniny (čtvrtek – úterý)

13. 8.  – MŠMT stanoví JZS pro podzimní termín 2021

15. 8. – MŠMT stanoví konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období nadcházejícího školního roku

24. 8. – 26. 8. – Letní škola chemie pro vyučující, organizuje VŠCHT Praha, účast A. Chupáč, Y. Pufferová

25. 8. – 31. 8. – přípravný týden (středa až úterý)

25. 8. – úvodní porada v 9.00 hod. v učebně fyziky

27. – 29. 8. – Veletrh nápadů učitelů fyziky, účast M. Bouchalová, I. Fikáčková

30. 8. – konání opravných zkoušek (pondělí) – Matematika, zeměpis

30. 8. – v 9.00 hod. školení pedagogických pracovníků v oblasti BOZP a PO, org. A. Chupáč

30. 8. – 3. 9. – mobilita zástupců partnerských škol projektu WAVES (ERASMUS+) v Havířově, organizuje D. Šebesta

31. 8. – termín pro ukončení klasifikace za 2. pololetí 2020/2021 (L. E. Romaňáková – sekunda)

Září

1.9. – MŠMT nejpozději do tohoto dne určí konkrétní termíny konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
1. 9. – začátek školního roku 2021/2022 (středa) v 8.00 hod. ve třídách – třídnická hodina, 1. fáze screeningového testování všech žáků pomocí antigenních testů, poučení o bezpečnosti práce, seznámení se školním řádem, předání šatnových skříněk
1. 9. – rozdání učebnic žákům primy (K. Kyjovská, L. Smilovský)
1. 9. – konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky v podzimním termínu od 11.00 hod. ve FL – B. Snopková)
2. 9. – zahájení pravidelné výuky dle platného rozvrhu hodin pro školní rok 2021/2022
2. – 3. 9. – adaptační kurz primy – Horská chata Studeničné, Mosty u Jablunkova, K. Kyjovská, A. Supík, D. Gwozdz (čtvrtek – pátek)
2. – 3. 9. – cvičná expedice Dofe, Čantoryje, Smilovský, Chlebečková
6. – 8. 9. – adaptační kurz 1. A a 1. B v Kunčicích pod Ondřejníkem, Beskydský H-resort, , Y. Pufferová, J. Sedlařík, D. Gwozdz, A. Supík, (pondělí – středa)
8. 9. – termín pro ukončení klasifikace za 2. pololetí 2020/2021 (M. Opálka – septima)
13. – 17. 9. – závěrečná exkurze tříd do Prahy, ped. dozor: 4. A: D. Gwozdz, Y. Pufferová; oktáva: A. Supík, J. Sedlařík
16. – 17. 9. – porada ředitelů středních škol MSK na Sepetné (Ostravice)
17. 9. – termín pro předání obvyklých písemností (plány a zápisy předm. komisí, tematické plány, poučení o bezpečnosti, souhlas s pořizováním dokumentace o studentech apod. (pátek)
20. 9. – tisk, podpisy a archivace třídních výkazů za školní rok 2020/2021
20. 9. – aktualizace údajů za předměty a vyučující na webových stránkách školy
20. – 24. 9. – mobilita zástupců partnerských škol projektu WAVES (ERASMUS+) na Slovensku (Martin), organizuje D. Šebesta, doprovod J. Janečková
20. – 24. 9. – stínování v rámci projektu CLIL na GKH (ERASMUS+) na Slovensku (Martin), M. Bouchalová

22. 9. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
26. 9. – 2. 10. – exkurze Banát – L. Smilovský, D. Polák
28. 9. – státní svátek – Den české státnosti (úterý)
30. 9. – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky pro školní rok 2021
30. 9. – Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
30. 9. – sběr dat ze školních matrik
30. 9. – září – prosinec kurz tance a společenského chování – 2. A, sexta, 3. A, 3. B, septima
září expedice Dofe, bronzová, stříbrná úroveň (BoM, Chle, Pol, Smi)
září – Přednáška pro žáky maturitních ročníků “Jak na studium na VŠ?” (org. A. Chupáč)

Říjen

8. 10. – termín pro předání výkazu R 13-01 (o ředitelství škol)
8. – 21. 10. – základní kola Logické olympiády
10. – 16. 10. Polsko, stínování, L. Smilovský v rámci projektu ERASMUS+ CLIL na GKH
15. 10. – termín pro předání Výroční zprávy gymnázia
15. 10. – termín pro předání výkazu M 8 (o střední škole)
20. 10. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
25. – 29. 10. – mobilita zástupců partnerských škol projektu WAVES (ERASMUS+) v Bruselu – sídle institucí EU, organizuje D. Šebesta
28. 10. – státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu (čtvrtek)
27. 10. a 29. 10. – podzimní prázdniny (středa, pátek)
31. 10. – zveřejnění témat pro zpracování školních zkušebních úloh – ředitel školy (Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění)
– Erasmus, stínování, Smilovský, Polsko
Pythagoriáda (říjen – listopad)
Říjen – Seminář společnosti SCIO “Národní srovnávací zkoušky v ČR” (pro žáky maturitních ročníků) (org. A. Chupáč)
Říjen – exkurze do Osvětimi (org. Kyj)
Říjen – Archeopark Chotěbuz (org. Sed)
Říjen – ENOL (Energetická olympiáda) (FIK, Tom)
Říjen – Přírodovědný Klokan (FIK)

Listopad

1. 11. – zahájení inventarizace
16. 11. – Soutěž v řešení sudoku (Jač, Mol) + školní soutěž pro naše studenty nižšího stupně
17. 11. – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii (středa)
18.11. – Online veletrh středních škol MSK pro okres Karviná – 1. termín, účast školy zajišťuje A. Chupáč (10.00 – 18.00)
19. 11. – Náboj Junioři
23. – 26. 11. – Gaudeamus Brno – veletrh vysokých škol a vysokoškolského studia v ČR (org. A. Chupáč)
22. 11. – zápis čtvrtletní klasifikace do Bakaláře (pondělí)
24. 11. – pedagogická rada v 14.15 hod. v učebně fyziky a třídní schůzky rodičů (17.00 hod.)
30. 11. – Internetová olympiáda (Bou)
Listopad – Přírodovědné dopoledne 1 (Bi – Ch) – org. Puf/Dra, Vic, Jač
Listopad – Soutěž ZOO Ostrava Jač
Listopad – Pišqworky – oblastní kolo (Jač)
Listopad – Školní kola Finanční gramotnosti (Stud)
Listopad- planetárium Ostrava, I.B, kvinta (Smi)
Listopad – Dějepisná olympiáda (org. Sed, Kyj)
Listopad – projekt Příběhy bezpráví (org. Sed)
Listopad – Fyziklání online (BOM)
Listopad – Náboj Junior (FIK)
Listopad – v první polovině stínování ERASMUS+ projekt CLIL na GKH – Sevilla, D. Šebesta

 

Prosinec

1. 12. – termín pro podání přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období (středa)
1. 12. – MathRace – matematická on-line soutěž (Tom)
2. 12. – Seminář z chemie pro žáky ZŠ Havířova a okolí (org. A. Chupáč)
7. 12. – školní kolo MO kategorie A (Jač)
15. 12. – ukončení inventarizace (středa)
…. 12. – vánoční koncert školy v evangelickém kostele v Havířově – Bludovicích v 18.00 hod. (S. Mokrošová)
15. 12. – předání přihlášky k jarnímu termínu MZ do IS Certis – ředitel školy
15. 12. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
20. 12. – škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru ze strany školy
22. 12. – poslední den výuky před vánočními prázdninami (středa)
23. 12. – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny (čtvrtek až neděle)
prosinec – Přírodovědné dopoledne 2 (Fy – M – Z) org. Puf/ Fik, Sup, Jač
Prosinec – Vánoce Debrujárů (FIK, VIC)

Leden

1. 1 . – státní svátek – Nový rok (sobota)
3. – 8. 1. – LVVZ pro třídy ……., Hynčice pod Sušinou (Kralický Sněžník)
3. 1. – zahájení vyučování po vánočních prázdninách (pondělí)
6. 1. – GYMKOM, aneb Tříkrálová cesta přírodními vědami, org. Y. Pufferová
15. 1. – Den otevřených dveří (sobota, 8:00-13:00 hodin)
15. 1. – konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací ve společné části maturitní zkoušky v podzimním období 2022 určí MŠMT
16. – 22. 1. – LVVZ pro třídy ……., Hynčice pod Sušinou (Kralický Sněžník)
17. 1. – ukončení příjmu přihlášek do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám (pondělí)
19. 1. – Online veletrh středních škol MSK pro okres Karviná – 2. termín, účast školy zajišťuje A. Chupáč (10.00 – 18.00)
26. 1. – 30. 3. – přípravný kurz pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium
25. 1. – školní kolo MO kategorie B, C (Jač)
26. 1. – okresní kolo MO kategorie Z9 (Jač, Tom))
17. 1. – uzavření klasifikace za první pololetí školního roku (pondělí, 14:00 hodin)
19. 1. – pedagogická rada (středa) v 14.15 hod. v učebně fyziky
31. 1. – konec prvního pololetí školního roku (pondělí), třídnická hodina, rozdání vysvědčení (výpisů)
31. 1. – termín pro vyhlášení 1. kola přijímací zkoušky a stanovení kritérií přijímacího řízení
29. 1. – XLVIII. Reprezentační ples Gymnázia od 19.00 hod.(sobota) v ……
Leden – Soutěž ChemQuest – pořádá VŠCHT Praha (org. A. Chupáč)
Leden – Ostravské muzeum (org. Sed)
Leden – únor – okresní kola Finanční gramotnosti
Leden – Astronomická olympiáda – školní kolo kat AB (FIK)
Leden – školní kolo Fyzikální olympiády kat A (FIK)

Únor

3. 2. – exkurze do Vidy v Brně (oktáva, 4. A), org. I. Fikáčková
4. 2. – jednodenní pololetní prázdniny (pátek)
16. 2. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
18. 2. – soutěž Chemiklání – pořádá KUDCH PřF UK (org. B. Vicianová)
28. 2. – jmenování předsedů zkušebních komisí na příslušných školách – Krajský úřad
27.2. – 4.3.2022  – LVVZ tříd 1.A, 1.B Skiland Ostružná
28. 2. – jmenování maturitních komisařů na příslušné školy – CERMAT
28. 2. – termín pro předání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – rozbor hospodaření školy
28. 2 – termín pro předání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací
28. 2. – pro příslušné zkušební období maturitní zkoušky jmenuje ředitel školy zadavatele nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu
Únor – Přednáška pro žáky 3. roč. (7G) “Možnosti studia na zahraničních VŠ” (org. A. Chupáč)
Únor – březen – školní kolo chemické olympiády kat. D (org. A. Vicianová), kat. C a B (org. A. Chupáč)
Únor – FYKOSí fyziklání a Jeden den s fyzikou (BOM)

Březen

1. 3. – termín ukončení podávání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na Gymnáziu
1. 3. – prokazatelné seznámení zletilých žáků (zákonných zástupců nezletilých žáků) s PUP s úpravami podmínek konání maturitní zkoušky – ředitel školy
1. 3. – termín pro odevzdání anotací volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023 (úterý)
7. – 13. 3. – jarní prázdniny
15. 3. – stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek profilové části MZ ředitelem školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním
16. 3. – provozní porada v 14.15 hod. učebně fyziky (středa)
18. 3. – Matematický klokan
25. 3. – uzavření přihlášek volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023
29. 3. – krajské kolo MO kategorie Z9
31. 3. – odevzdání seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z ČJ – žák
31. 3. – jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí pro jarní zkušební období (alespoň 1 týden před začátkem konání první zkoušky profilové části MZ, nejpozději pak do 31. 3.)
31. 3. – sběr dat ze školních matrik
31. 3. – MŠMT určí konkrétní termíny konání didaktických testů v následujícím školním roce
31. 3. – ředitel školy informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.
31. 3. – MŠMT zveřejní kritéria hodnocení maturitních zkoušek ve společné části
Březen – Testování žáků 2. r. z řad zájemců v kariérovém poradenství – PPP Havířov (org. A. Chupáč)
Březen – Soutěž ZOO Ostrava Smi
Březen – duben – exkurze Sem Bi Praha 1. LF, Hrdličkovo muzeum Puf + Chup
Březen – Muzeum Těšínska (org. Sed)
Březen – Astronomická olympiáda – školní kolo kat CDEF (FIK)
Březen – školní kolo Fyzikální olympiády kat. EF, BCD (FIK)
Březen – Matematický náboj (Tom)

Duben

1.4. – od tohoto data lze konat písemné maturitní práce
12. – 28. 4. – termín pro konání přijímacích zkoušek pro obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2022//2023
12. 4. – okresní kolo MO kategorie Z678 (Jač, Tom)
12. 4. – 1. termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
13. 4. – 2. termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
14. 4. – velikonoční prázdniny (čtvrtek)
15. 4. – státní svátek – Velký pátek
18. 4. – státní svátek – Velikonoční pondělí
19. 4. – 1. termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia
20. 4. – 2. termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia
11. 4. – termín pro konání písemné práce z druhého cizího jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek
12. – 13. 4. – ředitelské volno pro žáky gymnázia kromě závěrečného ročníku
12. 4. – termín konání písemné práce z českého jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek
13. 4. – termín pro konání písemné práce z cizího jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek
22. 4. – uzavření klasifikace a zápis známek žáků maturitních tříd do 14.00 hod. (pátek)
22. 4. – uzavření čtvrtletní klasifikace a zápis známek do Bakaláře (prima – septima, 1. – 3. ročník), do 14 hodin (pátek)
26. 4. – klasifikační porada závěrečného ročníku studia ve 14.00 hod. v učebně fyziky- 4. A, oktáva (úterý)
27. 4. – klasifikační pedagogická rada v 14.15 hod. a třídní schůzky rodičů (17.00 hod., středa)
28. 4. – nejpozději do tohoto dne Cermat předá výsledky přijímacích zkoušek škole (středa); ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů
30. 4. – (dle termínu ústních zkoušek) – rozhodnutí o prodloužení doby na přípravu ústní zkoušky – (nejpozději 14 dnů před započetím zkoušky, předseda zkušební maturitní komise
29. 4. – poslední den výuky tříd 4. A a oktávy před maturitními zkouškami, předání vysvědčení (pátek)
29. 4. – poslední zvonění – 4. A, oktáva
29. 4. – Havířovský majáles 2022
30. 4. – předání výkazů S 8a -01 (o střední škole)
Duben – školní kolo chemické olympiády kat. D (org. A. Vicianová), kat. C a B (org. A. Chupáč)
Duben – ERASMUS+ WAVES – setkání partnerských škol v Rumunsku

Květen

1.5. – státní svátek – Svátek práce (neděle)
2. 5. – 10. 6. – maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
2. 5. – 15. 5. – termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022
2. – 5. 5. – konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022
8. 5. – státní svátek – Den vítězství (neděle)
10. 5. – 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium (z 5. i 9. tříd ZŠ)
11. 5. – 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium (z 5. i 9. tříd ZŠ)
11. 5. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
15. 5. – Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 15. května 2022. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu výsledků didaktického testu.
16. 5. – 10. 6. – termín pro konání ústních zkoušek profilové části maturitních zkoušek
16. – 20. 5. – studijní volno tříd 4. A a oktáva k přípravě na ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2022
18. 5. – stanovení hodnocení profilových zkoušek – ředitel školy (nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise)
23. – 27. 5. – ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky tříd 4. A, oktávy (pondělí – pátek)
Květen – Okresní kolo Pythagoriády (FIK)

Červen

3. 6. – slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům tříd 4. A, oktávy v obřadní síni Zámečku Havířov v 17.00 – 19.00 hod. (pátek)
8. 6. – schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků (středa, 17.00 hod.)
10. 6. – S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
13. 6. – 17. 6. – závěrečné třídní exkurze (třídní učitelé)
15. 6. – zpřístupnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
20. – 25. 6. – sportovně turistické kurzy pro žáky 3. A, 3. B a 7. G – nabídka: Vltava, Sedmihorky ……aj.
20. 6. – uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku (pondělí, 14.00 hodin)
22. 6. – pedagogická rada (středa, 13.00 hod.)
25. 6. – termín pro podání přihlášky žáka k MZ pro podzimní období
30. 6. – konec školního roku, třídnická hodina, rozdání vysvědčení (čtvrtek)
30. 6. – jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí pro podzimní zkušební období
30. 6. – jmenování maturitních komisařů na příslušné školy pro podzimní zkušební období – CERMAT
30. 6. – odevzdání seznamu literárních děl z ČJ pro podzimní termín – žák
Červen – ERASMUS+ WAVES – závěrečné setkání partnerských škol v Polsku, org. D. Šebesta

Červenec, srpen, září

1. 7. – 31. 8. – hlavní prázdniny (pátek – středa)
15. 8. – MŠMT stanoví JZS pro podzimní termín 2022
15. 8. – MŠMT stanoví konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období nadcházejícího školního roku
25. 8. – 31. 8. – přípravný týden (čtvrtek až středa)
25. 8. – ředitel školy stanoví konkrétní termíny ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním období
26.-28.8. – Veletrh nápadů učitelů fyziky (Bom, Fik, ..)
30. – 31. 8. – konání opravných zkoušek (úterý – středa)
1. 9 – 20. 9. – podzimní zkušební období pro maturitní zkoušky
1. 9. – 10. 9. – didaktické testy společné části v podzimním období ve spádových školách
1. 9. – začátek školního roku 2022/2023 (čtvrtek)
10. 9. – Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2022. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Hodnocení písemné práce zpřístupní Centrum řediteli školy do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
1. 9. – 20. 9. – ústní zkoušky profilové části MZ v podzimním období

Poznámka:
Harmonogram je pouze rámcový. Některá data mohou být změněna v závislosti na legislativních či jiných změnách. Harmonogram bude postupně upřesňován měsíčními plány.

 

V Havířově dne 1. 9. 2021, Petr Šimek, ředitel škol