Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení v běžném roce musí vypsat a zveřejnit ředitel školy do 31. ledna. Tedy nejpozději 31. ledna 2024 budou na našich webových stránkách a na budově školy zveřejněny závazné informace o podobě přijímacího řízení i jeho kritériích. V současné době (20. září 2023) se v médiích objevuje mnoho informací o změnách v přijímání žáků na střední školy v příštím roce. Dokud návrhy neprojdou legislativním procesem, nebudou schváleny a vyhlášeny, dotud zůstanou na úrovni návrhů a spekulací.

Zatím v zákonné lhůtě MŠMT zveřejnilo termíny jednotné přijímací zkoušky 2024. Dlužno však podotknout, že tyto termíny vychází z dosud platné legislativy.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: úterý 16. dubna 2024
  2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  2. termín: úterý 30. dubna 2024

Výsledky přijímacího řízení 2023

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 po náhradním termínu:

Výsledky pro uchazeče o osmileté studium

Výsledky pro uchazeče o čtyřleté studium

V Havířově dne 18. května 2023

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy


Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

Výsledky pro uchazeče o osmileté studium

Výsledky pro uchazeče o čtyřleté studium

Pro urychlení odvolacího řízení v případě nepřijatých uchazečů, umožňujeme zákonným zástupcům osobní vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí a okamžité podání odvolání v úterý 2. května 2023 do 11,00 hodin. Poté budou nevyzvednutá písemná rozhodnutí odeslána doporučenou poštou. V Havířově dne 28. dubna 2023

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy