©2016 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p. o. | 596 811 078 | gkh@gkh.cz | www.gkh.cz