O co dříve, o to déle…

Studenti Gymnázia Komenského ukončili školní rok 2023/2024 již ve středu 26. června. O to budou delší prázdniny. No, neberte to. Přejeme všem naším žákům, jejich rodičům i blízkým, stejně tak i všem pracovníkům školy krásné léto plné pohody, zajímavých cest i zážitků. Po nezbytném doplnění […]

Třídní schůzky on-line

Ve středu 24. listopadu 2021 proběhnou od 17.00 do 18.30 hod. on-line třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků našeho gymnázia. Na nich budou podány informace k prospěchu, chování i absenci žáků. Dále budou účastníci seznámeni s plánovanými akcemi a aktivitami školy i třídy v nadcházejících měsících. […]

Úvodní třídní schůzky rodičů nastávajícího I. ročníku a primy

Ve středu 23. června proběhnou v  budově Gymnázia Komenského od 17.00 hodin třídní schůzky rodičů nastávajícího 1. ročníku a primy. Úvodní společná seznamovací část se uskuteční ve školní jídelně. Poté se rodiče jednotlivých tříd přesunou do učeben a bude následovat krátké jednání pod vedením třídního učitele. […]

Přijímací řízení – aktuální informace k náhradnímu termínu pro uchazeče o čtyřleté studium

MŠMT dne 7. května 2021 vydalo Opatření obecné povahy, ve kterém formou dodatku k přijímacímu řízení upravilo možnost konání testů jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium v náhradním termínu a možnost zpětvzetí zápisového lístku po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Text této […]

Jednotná přijímací zkouška: stačí zdravotnické roušky…

Informujeme o dílčí změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako […]

Prosinec jako březen.

Ocenění nejlepších pedagogů, žáků a kolektivů statutárního města Havířova v roce 2020 Všichni, co mají něco společného se školou a se školstvím, ví, že Den učitelů se u nás slaví 28. března. V tento den se totiž v roce 1592 narodil Jan Amos Komenský – vynikající pedagog, […]