Přijímací řízení – aktuální informace k náhradnímu termínu pro uchazeče o čtyřleté studium

MŠMT dne 7. května 2021 vydalo Opatření obecné povahy, ve kterém formou dodatku k přijímacímu řízení upravilo možnost konání testů jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium v náhradním termínu a možnost zpětvzetí zápisového lístku po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Text této […]

Mensa České republiky udělila 1. místo v literární soutěži SIGu Hance Kubeczkové!

Výčet letošních literárních úspěchů v tercii ještě nekončí! Nela Fabíková a Hana Kubeczková poslaly své soutěžní básně do literární soutěže SIGu, kterou vyhlašuje Mensa České republiky. Nela se na prvních třech místech v kategorii do 14 let neumístila, ale Hančiny Básně beze jména porotu zaujaly […]