Přijímací řízení – aktuální informace k náhradnímu termínu pro uchazeče o čtyřleté studium

MŠMT dne 7. května 2021 vydalo Opatření obecné povahy, ve kterém formou dodatku k přijímacímu řízení upravilo možnost konání testů jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium v náhradním termínu a možnost zpětvzetí zápisového lístku po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Text této právní úpravy zde.