debrujari

Klub Debrujárů s názvem Malí Komeňáci

KDO TO JSOU DEBRUJÁŘI?

Hnutí malých debrujárů pochází z Kanady a Francie, kde vzniklo jako reakce na potřeby zvýšit zájem dětí o přírodovědné a technické předměty.Slovo debrujár je francouzského původu, vzniklo ze slov “débrouillards” šikovný a “se débrouiller” objevovat, umět si poradit.Takže debrujár je člověk, který si ví vždy rady! Na naší škole působí klub debrujárů již od roku 2007. Na vedení se účastní vedoucí Mgr. Irena Fikáčková a Mgr. Barbora Viciánová.

CO JE PŘEDMĚTEM ČINNOSTI KLUBU DEBRUJÁRŮ?

V klubu se snažíme využívat zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy. V pánu na letošní rok jsou různé aktivity – kouzelnické výrobky, savem zdobená trička, vyrábění a pouštění draků, barevní sněhuláci, letadla, rakety, zkoumání chemických látek, šifrování, jednoduché elektrické obvody a mnoho dalšího.
Každý rok před Vánocemi se připravujeme na velkou akci – Vánoce debrujárů. Jedná se o pohádkový příběh plný atraktivních experimentů, který prezentujeme dětem základních škol.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM?

Kroužek debrujáři je pro všechny žáky naší školy přístupný. Letos zakládáme dvě skupiny aktivních členů. První skupinou jsou debrujáři primy a sekundy, kteří chodí pravidelně do klubu. Druhá skupina jsou žáci kvinty a další zájemmci, kteří nám následně pomáhají v organizaci větších akcí jak pro menší debrujáry, tak pro veřejnost (Den otevřených dveří, Vánoce debrujárů, různé soutěže). Tito jsou nám obrovskou podporou a jejich pomoc při realizaci větších akcí je značná.

KDY KROUŽEK PROBÍHÁ?

Kroužek probíhá ve středu od 14 hodin v laboratoři nebo učebně fyziky.