Mgr. Milan Jureček
TERMÍNY KONZULTACÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

Únor 10. 2., 17. 2., 24. 2.
Březen 17. 3., 24. 3., 31. 3.
Duben 14. 4., 28. 4.
Květen 12. 5., 19. 5., 26. 5.
Červen 9. 6., 16. 6., 23. 6.

KDY SE NA NĚJ OBRÁTIT?

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG PRO ŽÁKY
• potíže s ostatními žáky, vztahy se spolužáky nebo s dospělými
• smutek, vztek, strach, tréma ad., potřeba si s někým o tomto promluvit
• problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
• potřeba si popovídat, postěžovat, něco ze sebe dostat ven
• potíže při učení

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG PRO RODIČE
• pomoc při řešení výchovných nebo osobnostních problémů dítěte
• náhlá změna ve výkonnosti, chování nebo prožívání
• pomoc při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
• pomoc při řešení obtíží dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
• efektivní strategie při domácí přípravě dítěte na vyučování či pomoc s
výběrem jeho optimálního učebního stylu

JAK SE DOMLUVIT NA KONZULTACI?
Stačí napsat e-mail na psychologgkh@seznam.cz, obratem Vám bude
zaslán konkrétní čas a příslušný páteční termín (e-mail slouží pouze
k zajištění termínu konzultace, nikoli k písemné komunikaci
vlastních problémů).

INDIVIDUÁLNÍ SOUHLAS SE SYSTEMATICKOU PRACÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

  • Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů či na základě vlastního přání.
  • Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.
  • K individuální systematické práci s dítětem nebo k psychodiagnostice je nutný individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.
  • Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, kdy vznikne potřeba systematické práce s dítětem.

MLČENLIVOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA
Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi
citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.