Mensa České republiky udělila 1. místo v literární soutěži SIGu Hance Kubeczkové!

Výčet letošních literárních úspěchů v tercii ještě nekončí! Nela Fabíková a Hana Kubeczková poslaly své soutěžní básně do literární soutěže SIGu, kterou vyhlašuje Mensa České republiky. Nela se na prvních třech místech v kategorii do 14 let neumístila, ale Hančiny Básně beze jména porotu zaujaly ze všech příspěvků nejvíce a zvítězily! Stejně jako loni, kdy Hanka skončila na 3. místě, budou její básně součástí právě vznikajícího sborníku.

Gratulujeme a oběma děvčatům děkujeme za účast!