Informace k provozu školy do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků

  • základních škol,
  • středních škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro tyto školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). To znamená, že nebude probíhat žádná forma výuky. Na ně pak plynule navazují vánoční prázdniny od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021. Výuka začne 4. ledna 2021. Jakou bude mít podobu, upřesníme koncem prosince podle konkrétních celostátních protiepidemických a hygienických opatření, jež budou v té době v platnosti.