Jak bude probíhat výuka od 4. ledna 2021?

Podle usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince přechází školy, s výjimkou 1. a 2. tříd ZŠ, od 4. ledna 2021 opět do distanční výuky. Vyhlášená opatření předběžně platí do 10. ledna. Jaký bude školní režim v dalších dnech a týdnech, bude záviset na opatřeních vlády.

Organizace výuky na Gymnáziu Komenského v Havířově v týdnu od 4. do 10. ledna 2021:

  • není povolena přítomnost žáků ve škole
  • výuka se bude realizovat pouze distančním způsobem až do odvolání
  • pro žáky je distanční výuka povinná
  • omlouvání absence se řídí školním řádem
  • výuka probíhá dle stávajícího rozvrhu hodin s dříve zavedenými úpravami
  • v případě potřeby se mohou uskutečnit individuální konzultace po dohodě s vyučujícím a vedením školy
  • budova školy bude zpřístupněna od 8.00 do 14.30 hod.
  • žáci mohou odebírat stravu ve školní jídelně ve zkráceném čase 11.30 – 12.30 hod.
  • obědy je třeba telefonicky objednat.