Šimon Karch mezi nejúspěšnějšími žáky Moravskoslezského kraje

Dlouhodobé a stále výraznější úspěchy našeho studenta v oblasti přírodních věd, především pak fyziky a matematiky, jej zcela oprávněně řadí na čestné místo ve skupině 25 vyznamenaných žáků středních škol za školní rok 2016/2017. Snad jen stručná rekapitulace dosažených výsledků: 7. místo v krajském kole MO […]

Přijímací řízení 2018

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 Všeobecné informace k přijímacímu řízení ke studiu v roce 2018 Gymnázium Komenského otevírá 1 třídu čtyřletého studia (30 žáků) a 1 třídu osmiletého studia (30 žáků). Možnost výběru z nabízených jazyků (Nj, Šj, Fj, Rj) pro čtyřleté i osmileté studium (realizovat […]

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium v roce 2018

Všem uchazečům o studium na naší škole nabízíme zdarma přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Probíhají v měsících leden až duben vždy ve středu v odpoledních hodinách v budově školy. Přihlášku (viz odkaz Uchazeči) na přípravný kurz odevzdejte osobně na sekretariátu školy, popř. na dni otevřených […]

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2018

…zkrácené znění Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018 V Praze dne 29. srpna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším […]

Třídní schůzky

Ve středu 20. dubna 2016 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků naší školy. Kromě informací třídních učitelů o prospěchu, chování, absenci a akcích školy, mohou rodiče prokonzultovat studijní záležitosti i s jednotlivými vyučujícími.