Dobrých zpráv není nikdy dost, zvláště pak v této době.

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila velkou radost nad fungováním programu DOFE na Gymnáziu Komenského v Havířově. Níže uvedení studenti Vaší školy splnili všechny podmínky pro zisk bronzové ceny Vévody z Edinburghu – po dobu minimálně půl roku se věnovali pohybu, rozvíjeli dovednosti, pomáhali ve svém okolí a nakonec i zvládli expedici. Věřím, že těchto 7 absolventů si program nejen užilo, ale také získali nové kompetence a dovednosti.

Velmi mě těší také nově přihlášeni účastníci programu, kteří začali letos na podzim. Je to důkaz toho, že ani v této pandemické době Vaši vyučující neztrácejí zájem o své studenty a věnují se jim nad rámec výuky. Obrovské poděkování tedy patří Liborovi Smilovskému a Tomáši Pilchovi, kteří se na škole programu věnují.

Certifikáty dovezeme přímo za Vámi do školy v rámci akce DOFE JEDE ZA VÁMI! a budeme se moc těšit, až se s účastníky alespoň virtuálně uvidíme na online ceremonii, která proběhne 16. prosince.

 

Absolventi bronzové ceny Vévody z Edinburghu 
Anna Zavázalová
Anežka Šplíchalová
Sára Kutscherauer
Karolína Mrázková
Jana Šimsová
Vendula Drapová
Michal Mrázek

 

S přáním krásného dne

 

Mgr. et Mgr. Veronika Ormaniecová

Regionální manažerka