Od 14. října 2020 pouze distanční výuka

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. dochází od středy 14. 10. k omezení provozu základních a středních škol a zakazuje se osobní přítomnost žáků ve školách .
V případě naší školy to znamená, že:
– žáci vyššího stupně osmiletého studia (kvinta – oktáva) a čtyřletého studia (1. – 4. ročník) pokračují v distančním vzdělávání stejným způsobem jako doposud;
– žáci nižšího stupně osmiletého studia (prima – kvarta) přechází od tohoto dne na distanční výuku, která bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin s určitými úpravami, jež budou uvedeny v Bakaláři.

Tento systém výuky má, podle předběžných přepokladů, trvat do 30. října. Při příznivém vývoji by se mohla výuka začít postupně obnovovat od 2. listopadu. To ovšem závisí na vývoji situace.
V posledním říjnovém týdnu je na dny 26. – 27. 10. vyhlášeno ministerstvem školství volno. Na čtvrtek a pátek (29. – 30. 10.) připadají podzimní prázdniny. V tomto týdnu se distanční výuka nekoná.

Školní jídelna při ZŠ Gorkého automaticky odhlásí obědy strávníkům. V případě, že by však měl zájem o odběr stravy určitý limitní počet strávníků,  jídelna by vařila a vydávala obědy dále.