Úprava výuky od pondělí 5. října 2020

Na základě mimořádného opatření č.26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dochází s účinností od 5. října do 18. října 2020 k omezení provozu středních škol , jež spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách. Toto omezení se netýká povinné školní docházky.

Od pondělí 5. října tedy přechází všichni žáci 1. – 4. ročníku čtyřletého studia a kvinty – oktávy osmiletého studia na distanční formu vzdělávání, která bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin. Vyučování se tedy bude s drobnými úpravami realizovat ve stanoveném rozsahu a ve stanoveném čase.
Žáci primy – kvarty, tedy nižšího stupně osmiletého studia, budou mít běžnou prezenční výuku ve škole dle rozvrhu hodin. Součástí výuky nebude zpěv a sportovní činnosti ve škole. Školní jídelna je v provozu, stravování probíhá beze změn.
Škola jako instituce bude pracovat nadále v běžném režimu bez omezení.