Učebnice pro primu a I. ročník ve školním roce 2020/2021

Přehled učebnic pro první ročník osmiletého i čtyřletého studia

  (školní rok 2020/2021)

Jazyk český a literatura
1. ročník

Literatura

Kolektiv autorů: Nová literatura pro střední školy. Učebnice pro 1. ročník. Taktik, Praha 2018.

Kolektiv autorů: Nová literatura pro střední školy. Pracovní sešit  pro 1. ročník. Taktik, Praha 2018.

Jazyk český (učebnice a pracovní sešit pro 1. – 4. ročník)

Český jazyk a komunikace pro střední školy: Učebnice. Didaktis.

Český jazyk a komunikace pro střední školy: Pracovní sešit. Didaktis.

prima

Český jazyk pro ZŠ 6, učebnice, SPN  – zapůjčuje škola
Čítanka pro ZŠ 6, SPN – zapůjčuje škola

*pracovní sešity budou objednány vyučujícím (platba na  počátku školního roku)

Anglický jazyk

1.ročník

učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate, 3rd Edition ( Student´s Book a Workbook ) – možnost hromadné objednávky na začátku školního roku vyučujícím AJ

prima

English Plus. Student´s book 2nd Edition Oxford – zapůjčuje škola

English Plus. Workbook 2nd Edition Oxford – hradí si studenti, hromadná objednávka na začátku školního roku vyučujícím AJ

Německý jazyk

1.ročník

Direkt Interaktiv 1 (žáci zakoupí dle pokynu učitele)
prima

žáci dostanou učebnice  Klett Maximal interaktiv,

Ruský jazyk

1.ročník

Tvoj šans, ruština s integrovaným PS pro střední a jazykové školy, Fraus 2018

prima

učebnice Pojechali 1, žáci si zakoupí pracovní sešit (hromadná objednávka přes školu)

Francouzský jazyk

prima

žáci dostanou učebnice Amis et Compagnie 1, pracovní sešit – hromadná objednávka na začátku školního roku vyučujícím FJ

Španělský jazyk

1.ročník

Nuevo Ven 1, studijní příručka k Nuevo VEN 1 a pracovní sešit k Nuevo VEN 1 (možnost hromadné objednávky, sleva 15-20 %)

prima

Explora 1 (učebnici zapůjčuje škola, pracovní sešit bude se slevou 15 % objednán hromadně počátkem září)

Občanská nauka / Základy společenských věd

1.ročník

Odmaturuj ze společenských věd.Kolektiv autorů Nakladatelství DIDAKTIS Brno 2015, druhé přepracované vydání. Aktualizace k 1. 1. 2015

prima

Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ. Janošková, Ondráčková, Čábalová, Čečilová. Nakladatelství Fraus 2011

Dějepis

1.ročník

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy Pravěk a starověk, M. Popelka, V. Válková. Nakladatelství SPN Praha 2008.

prima

Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia 6, nakladatelství Fraus (dostanou zapůjčenou od školy)

Žáci si kupují Dějepis pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia 6, nakladatelství Fraus (nejnovější vydání)

Zeměpis

1.ročník

Příroda a lidé Země, učebnice zeměpisu pro střední školy,  I. Bičík a kol., Nakladatelství České geografické společnosti.

Školní atlas světa, Kartografie Praha.

Tyto učebnice si studenti mohou koupit starší, od žáků předešlých ročníků.

prima

Zeměpis, Vstupte na planetu Zemi, 1. díl, Svatopluk Novák, Nová škola, s.r.o., 78 Kč

Zeměpis, Přírodní obraz Země, 2.díl, Dana Hubelová, Nová škola, s.r.o., 78 Kč

Školní atlas světa, Kartografie Praha.

Všechny učebnice studenti dostanou po nástupu do školy.

Matematika
1. ročník

2 učebnice – edice PROMETHEUS

Matematika – Základní poznatky z matematiky (Bušek, Calda), žlutá obálka

Matematika – Rovnice a nerovnice (Charvát, Zhouf, Boček), červená obálka.

prima
Všechny učebnice dostanou studenti k zapůjčení od školy:
Autoři: Herman, Chrápavá, Jančovičová, Šimša
Celkem 5 učebnic edice PROMETHEUS (zelená obálka):
Matematika – Úvodní opakování
Matematika – Dělitelnost
Matematika – Kladná a záporná čísla
Matematika – Osová a středová souměrnost
Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky

Biologie

1.ročník

Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií, L. Kincl, M. Kincl, J. Jaklová, nakladatelství Fortuna.

prima

Přírodopis 6 (nová generace) , nakladatelství FRAUS – dostávají zapůjčenou

Fyzika

  1. ročník
    Bednařík M., Široká M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika. Prometheus
    Lepil O. a kol.: Fyzika – sbírka úloh pro střední školy. Prometheus,
    Praha 1995 (na celé 4 roky)

prima
Fyzika 6 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus (dostanou zapůjčenu)

Chemie

1.ročník

Kovalčíková T. Obecná a anorganická chemie. Ostrava: Nakl. P. Klouda, 2014 (4. vydání).