Změny v organizaci maturitních zkoušek k 29. 1. 2021

Dne 29. ledna 2021 vydalo MŠMT Opatření obecné povahy č. j. : MSMT-3267/2021-1, kterým upravuje rozsah a organizaci maturitních zkoušek na středních školách v tomto roce. Základní změny a jejich realizaci na naší škole lze stručně charakterizovat takto:

 • konat maturitní zkoušku  může ten žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • žák, který neprospěl v 1. pololetí, koná opravné či náhradní zkoušky formou zkoušek komisionálních do 31. 3. (případně do 30. 6.)
 • prodlužuje se čas pro vypracování didaktického testu – český jazyk ze 75 na 85 minut, cizí jazyk ze 100 na 110 minut (40 poslech, 70 minut čtení…), matematika ze 120 na 135 minut
 • didaktické testy se konají v původních termínech 3. – 5. května
 • kdo by nemohl konat didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky v řádném termínu pro onemocnění COVID – 19 či karanténu, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu v červnu (14. – 16. 6.) na spádových školách
 • přihlášku k opravné zkoušce v podzimním termínu žák podává do 30. června.
 • ruší se písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků – zůstává jen forma ústní zkoušky
 • termíny ústních zkoušek profilové části na naší škole zůstávají beze změn
  • 24. – 28. května – 4. A a oktáva
  • 31. května – 4. června – 4. B
 • důležité termíny pro závěrečný ročník studia:

23. dubna                    – uzavření klasifikace

27. dubna                    – závěrečná pedagogická rada

30. dubna                    – poslední den výuky a předání vysvědčení

3. – 5. května              – didaktické testy (CERMAT)

17. – 21. května          – studijní volno pro třídy 4. A, 4. B, oktáva

ústní zkoušky profilové části (viz výše)

4. června                     – předávání mat. vysvědčení třídám 4. A a oktáva

11. června                   – předávání maturitních vysvědčení třídě 4. B

 

Podrobné informace pro maturanty i ostatní zájemce jsou uvedeny na našich webových stránkáchStudium/Maturitní zkouška.