Krajské kolo Fyzikální olympiády – kategorie B, C a D

Po kategorii A, která je primárně určena studentům maturitních ročníků středních škol, ale můžou v ní soutěžit i nadaní mladší studenti (např. náš Vojta Smola), proběhla krajská kola FO také pro „třeťáky, druháky a prváky“, tedy v kategoriích B, C a D. Podle dosud neoficiálních výsledků skončil […]

Jednotná přijímací zkouška: stačí zdravotnické roušky…

Informujeme o dílčí změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako […]