Ocenění u příležitosti Dne učitelů

V pondělí 27. března byli oceněni vynikající pedagogové a žáci za rok 2022. Ocenění učitelů v podobě plakety Jana Amose Komenského letos získala naše kolegyně Mgr. Dobruše Fajkusová za dlouholetou kvalitní, tvůrčí, pedagogickou a výchovnou činnost. V kategorii Žák základní a střední školy cenu získala […]

Jubilejní Den otevřených dveří v tisku

K oslavám 50. výročí GKH patřil i jubilejní Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 12. října, a o kterém naleznete zmínku v Karvinském deníku viz  https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-jubilejni-den-otevrenych-dveri-gymnazia-komenskeho-20191014.html. Současně zde můžete nahlédnout do fotogalerie autora článku, pana Josefa Pintéra. Pomyslnou tečku za celými oslavami uděláme v […]

Naše studentky umí i mimo školní lavice

Sportovní lezení a bouldering je relativně nový sport, kterému se věnují i někteří studenti našeho gymnázia. Mezi ty nejúspěšnější v rámci celé České republiky patří Eliška Adamovská z oktávy a Markéta Janošová z 1.B. O úspěších našich reprezentantek ČR dnes píše Karvinský deník v článku […]

Šimon Karch mezi nejúspěšnějšími žáky Moravskoslezského kraje

Dlouhodobé a stále výraznější úspěchy našeho studenta v oblasti přírodních věd, především pak fyziky a matematiky, jej zcela oprávněně řadí na čestné místo ve skupině 25 vyznamenaných žáků středních škol za školní rok 2016/2017. Snad jen stručná rekapitulace dosažených výsledků: 7. místo v krajském kole MO […]

Den prevence 2017

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhl pro třídy 1. A, 1. B, sekundu a tercii Den prevence. Pro první ročníky měl pan nprap. Bc. Miroslav Kolátek připraven projekt Trestní odpovědnost mladistvých. Úkolem projektu bylo seznámit mladistvé studenty s jejich trestní odpovědností a naučit je rozeznávat, jaké chování je […]