Šimon Karch mezi nejúspěšnějšími žáky Moravskoslezského kraje

Dlouhodobé a stále výraznější úspěchy našeho studenta v oblasti přírodních věd, především pak fyziky a matematiky, jej zcela oprávněně řadí na čestné místo ve skupině 25 vyznamenaných žáků středních škol za školní rok 2016/2017. Snad jen stručná rekapitulace dosažených výsledků:

  • 7. místo v krajském kole MO kategorie A
  • 1. místo v kategorii Student soutěže Matematický klokan
  • 1. místo v krajském kole fyzikální olympiády kategorie B
  • 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády kategorie A
  • 4. místo v celostátním kole fyzikální olympiády kategorie A
  • bronzová medaile na 48. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Indonésii (16. – 24. 7. 2017); jeden z pěti nejlepších mladých fyziků v České republice

 Přičemž neuvádíme ještě výsledky v týmových soutěžích a na výběrových a nominačních soustředěních.

 ……z krajských webových stránek:

Ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhl již 16. ročník slavnostního „Oceňování nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“.

Slavnostní ocenění proběhlo v Multifunkčním sále GONG, kde byly žákům předány věcné dary ve formě poukázek na nákup zboží pro volný čas, dále certifikáty, květiny a prezentační předměty kraje v celkové hodnotě 130.000 Kč. Celkem bylo podáno 45 návrhů na ocenění nejúspěšnějšího žáka a 22 návrhů na ocenění školního týmu. Po vyhodnocení bylo navrženo a radou kraje schváleno k ocenění 25 žáků a 5 školních týmů.

simon3