Sexta: Art and Science

Ve čtvrtek 8. září navštívili studenti sexty festival Art and Science. Pořadatelem akce byla již tradičně Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Zaměření celého festivalu zůstalo i sedmým ročníkem stejné. Univerzita představila svoje katedry formou ukázek oborů a různých soutěží či interaktivních akcí, které […]

Přírodovědná spolupráce s Montessori ZŠ Úsměv v Havířově

V úterý 10. června 2022 jsme navštívili havířovskou Montessori základní školu Úsměv v rámci vzájemné spolupráce s naším gymnáziem v oblasti přírodních věd a za účelem efektivního využití učeben v prostorách Montessori ZŠ Úsměv. Pro žáky jsme si já a paní Fikáčková, spolu s 6-ti našimi studenty, připravili pokusy z fyziky a […]

ÚDiF

Vidíme-li napsáno slůvko ÚDiF, může nás napadnout hodně i navzájem zcela protichůdných myšlenek. Od údivu nad neznalostí české gramatiky na straně pisatele až po správnou interpretaci – Úžasné divadlo fyziky. Údiv pak ale prožijí fyzikové, protože fyzika je úžasná sama o sobě a žádné divadlo […]

Krajské kolo Fyzikální olympiády – kategorie A

Vědomostní olympiády studentů a žáků nejvyšších ročníků středních a základních škol se konají v lednovém termínu. Zatímco mladší ročníky mají olympijský vrchol v dubnu či květnu, tak deváťáci v té době usilují o přijetí na střední a maturanti na vysoké školy. Případně řeší také celostátní kola olympiád 😊 […]

Přírodovědné dopoledne

Ve čtvrtek 2.12. 2021 se po roční pauze opět konalo přírodovědné dopoledne pro žáky ZŠ v rámci projektu GYMKOM. V letošním roce finanční příspěvek na náš projekt poskytli: Moravskoslezský krajský úřad, Společnost ČEZ. Děkujeme za finanční podporu. Ve fyzice si žáci měli možnost vyzkoušet sestavit obvod, kdy jediným […]

Robert Gemrot získal významné ocenění MS kraje

Absolvent našeho gymnázia z roku 2021 Robert Gemrot byl oceněn Moravskoslezským krajem za vynikající výsledky ve vědomostních soutěžích během středoškolského studia. Po celou dobu působení na GKH Robert řešil Matematickou olympiádu, Fyzikální olympiádu, Astronomickou olympiádu, Olympiádu v programování, Logickou olympiádu… Byl rovněž vůdčí osobností v týmových soutěžích, např. […]

Fyzikální Náboj 2021

Fyzikální Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, kteří reprezentují svoji školu. Celá soutěž trvá 120 minut, během kterých se týmy pokouší vyřešit co nejvíce zadaných úloh. Na začátku soutěže dostane každý tým 8 úloh. Jakmile tým vyřeší libovolnou z těchto úloh, získá novou úlohu. […]

Energetická olympiáda

Vědomostní olympiády z tradičních předmětů pro studenty středních škol existují již několik desetiletí. V posledních letech vznikají i soutěže nové, které si svou tradici postupně budují. Jednou z nich je Energetická olympiáda, jejíž 4. ročník pořádá společnost Energetická gramotnost ve spolupráci se společností ČEPS, a. s. a s […]

iQLandia Liberec v Havířově, 3.B v iQLandii

V rámci pozvolného vstupu do běžné výuky matematiky a fyziky navštívila třída 3.B interaktivní výstavu libereckého vědecko-zábavního centra iQLandia, která je k vidění, ale hlavně k osahání a aktivnímu využití, v KDLJ Havířov. Po zaplacení příznivého vstupného jsme vešli do rozlehlé výstavní místnosti, kde se nám naskytla možnost vyzkoušet […]

Aleš Svoboda z kvarty navazuje na úspěchy našich studentů ve fyzice

Ve Fyzikální olympiádě probíhá nejdříve krajské a pak celostátní kolo kategorie A pro nejstarší studenty středních škol. Po nich soutěží mladší studenti z 1. až 3. ročníku středních škol v kategoriích B, C a D. Pro nejmladší fyzikální naděje je určena kategorie F (osmáci a terciáni) a […]

Krajské kolo Fyzikální olympiády – kategorie B, C a D

Po kategorii A, která je primárně určena studentům maturitních ročníků středních škol, ale můžou v ní soutěžit i nadaní mladší studenti (např. náš Vojta Smola), proběhla krajská kola FO také pro „třeťáky, druháky a prváky“, tedy v kategoriích B, C a D. Podle dosud neoficiálních výsledků skončil […]

Vědecký čtyřboj

Vědecký čtyřboj je soutěž pořádaná Gymnáziem Ostrava-Zábřeh pro čtveřici středoškoláků v oborech matematika, fyzika, chemie a biologie. V prvním dnu (29.3.2021) bojoval každý člen týmu individuálně ve svém předmětu, v druhém dni (31.3.2021) pak studenti řešili úlohy týmově. Vše samozřejmě vzdáleným přístupem. Letos nás reprezentovali oktaváni Petr Šulc […]

Okresní kolo Fyzikální olympiády – kategorie E

Žáci základních škol z 9. třídy a gymnazisti z kvarty řeší Fyzikální olympiádu v kategorii E. Po domácím kole následuje kolo okresní. To letos proběhlo 18. 3. 2021, samozřejmě on-line formou. Žáci měli na řešení čtyř příkladů čtyři hodiny. Náš kvartán Aleš Svoboda (vyučující Mgr. I. Fikáčková, Ph.D.) […]

Robert Gemrot šestý v republikovém finále Fyzikální olympiády

V předchozích článcích jsme popsali průběh letošního celostátního kola Fyzikální olympiády z pohledu účastníka i vnějšího pozorovatele. Jako třešničku na dortu přinášíme třetí článek s výsledky: Robert Gemrot z oktávy (vyučující fyziky Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D., v semináři z fyziky Mgr. Monika Bouchalová) obsadil skvělé 6. místo v České republice […]