Soutěž GYMKOM 2023 – Tříkrálová cesta přírodními vědami

Dne 6.ledna 2023 se v naší budově gymnázia sešli zástupci 9. tříd základních škol na již tradiční soutěži Tříkrálová cesta, aneb cesta přírodními vědami, která je součástí projektu GYMKOM. Jednalo se o ZŠ 1. máje, ZŠ Gorkého, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ K. Světlé, ZŠ M. Pujmanové […]

Přírodovědné dopoledne v rámci projektu GYMKOM

Ve středu 7. 12. 2022 naše gymnázium navštívili žáci ze základních škol Žákovská, M. Kudeříkové, 1. máje, Gorkého, M. Pujmanové a K. Světlé. Žáci těchto škol postupně navštívili stanoviště matematiky, zeměpisu, fyziky, biologie, chemie a nově i výpočetní techniky. Matematické úlohy byly rozděleny na tři […]

Mladí chemici po roce opět u nás na GKH

Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XVII. ročník semináře. V odpoledních hodinách se sešli nadšenci chemie, aby řešili rozličné praktické a teoretické úkoly k problematice dusíku a dalších látek, které člověk […]

Vědecký čtyřboj 2022

„Vědecký čtyřboj je přírodovědné klání pro čtyřčlenné týmy českých i slovenských středoškoláků. Své síly v něm poměřují ti nejzapálenější fyzici, matematici, biologové a chemici. Ti si u řešení originálních a záludných úloh ověřují nejen své znalosti oboru a schopnost spolupráce, ale zároveň soutěží o zajímavé […]

Hodina moderní chemie

Ve čtvrtek 9. června 2022 zažili naši žáci několik výbuchů, barevných ohňů i mnoho dýmu vinoucího se z oken. Nejednalo se však o požár! Naši učebnu chemie Gymnázia Komenského v Havířově obsadili studenti Vysoké školy chemicko–technologické v Praze, aby již poněkolikáté představili tzv. Hodinu moderní chemie. Našim gymnazistům předvedli […]

Přírodovědná spolupráce s Montessori ZŠ Úsměv v Havířově

V úterý 10. června 2022 jsme navštívili havířovskou Montessori základní školu Úsměv v rámci vzájemné spolupráce s naším gymnáziem v oblasti přírodních věd a za účelem efektivního využití učeben v prostorách Montessori ZŠ Úsměv. Pro žáky jsme si já a paní Fikáčková, spolu s 6-ti našimi studenty, připravili pokusy z fyziky a […]

Přírodovědné dopoledne

Ve čtvrtek 2.12. 2021 se po roční pauze opět konalo přírodovědné dopoledne pro žáky ZŠ v rámci projektu GYMKOM. V letošním roce finanční příspěvek na náš projekt poskytli: Moravskoslezský krajský úřad, Společnost ČEZ. Děkujeme za finanční podporu. Ve fyzice si žáci měli možnost vyzkoušet sestavit obvod, kdy jediným […]

Mladí nadšenci chemie po roce opět na GKH

Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XVI. ročník semináře. V odpoledních hodinách se sešli nadšenci chemie, aby řešili rozličné praktické a teoretické úkoly k problematice vápníku a železa, dvou známých […]

Lucka Židková a Mikuláš Kozubek v krajském kole Chemické olympiády

Letošního 57. ročníku Chemické olympiády, který se konal online, se v kategorii D zúčastnili Lucka Židková a Mikuláš Kozubek z kvarty. Svými letošními výsledky vylepšili své působení v minulém ročníku. V loňském roce skončila Lucka na 4. místě v okresním kole a Mikuláš se zúčastnil […]

Vědecký čtyřboj

Vědecký čtyřboj je soutěž pořádaná Gymnáziem Ostrava-Zábřeh pro čtveřici středoškoláků v oborech matematika, fyzika, chemie a biologie. V prvním dnu (29.3.2021) bojoval každý člen týmu individuálně ve svém předmětu, v druhém dni (31.3.2021) pak studenti řešili úlohy týmově. Vše samozřejmě vzdáleným přístupem. Letos nás reprezentovali oktaváni Petr Šulc […]

Nanomateriály, nanoroušky … v podání prof. J. Kukutschové z VŠB – TUO

Téma nanomateriálů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví si v úterý 2. 3. 2021 vyslechli žáci semináře z biologie (3. ročník, septima) v rámci vybraných online přednášek odborníků z vysokých škol a výzkumných center, kteří nám tímto způsobem mj. zprostředkovávají nejnovější poznatky vědy. Paní prorektorka prof. […]

“DNA a životní prostředí” – téma online přednášky pro naše chemiky

Ve čtvrtek 11. února 2021 měli naši maturanti semináře z chemie (4. ročník) možnost vyslechnout přednášku dr. Řihačkové. Paní doktorka pracuje ve výzkumném centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. RECETOX se zabývá výzkumem a výukou v oblasti managementu environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem […]

Chemiklání 2021

Rok se s rokem sešel a naši žáci se 5. února 2021 opět zúčastnili soutěže Chemiklání. Tato týmová soutěž pro středoškoláky zajímající se o chemii, je pořádaná Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a studentským spolkem Alumni scientiae bohemicae pod záštitou MŠMT. V rámci soutěže probíhá jen celostátní kolo […]

Výročí semináře z chemie jsme oslavili komorně …

Přestože v letošním roce nebude probíhat chemická olympiáda, která má v ČR dlouholetou tradici, komorně jsme oslavili se zájemci o chemii (žáky základních škol) výročí našeho semináře. Seminář z chemie pro žáky základních škol Havířova pořádá naše škola již patnáct let. U jeho zrodu stála naše kolegyně a kamarádka […]

MŠMT ruší všechny sportovní i vědomostní soutěže v tomto školním roce

MŠMT ruší všechna dosud neproběhlá kola sportovních i vědomostních soutěží ve školním roce 2019/2020. Všem studentům děkujeme za jejich dosavadní práci – určitě nebyla zbytečná! A zároveň blahopřejeme k již dosaženým úspěchům, kterých nebylo málo. Přírodě prostě neporučíme.