Hodina moderní chemie

Ve čtvrtek 9. června 2022 zažili naši žáci několik výbuchů, barevných ohňů i mnoho dýmu vinoucího se z oken. Nejednalo se však o požár! Naši učebnu chemie Gymnázia Komenského v Havířově obsadili studenti Vysoké školy chemicko–technologické v Praze, aby již poněkolikáté představili tzv. Hodinu moderní chemie. Našim gymnazistům předvedli […]

Sbírka pro Ukrajinu

První březnový týden proběhla na naší škole a Hotelové škole a Obchodní akademii v Havířově materiální sbírka na pomoc Ukrajině. Vše bylo organizováno žáky, od propagace přes samotnou sbírku až po logistiku.  Požadovány byly především zdravotnický materiál, produkty osobní hygieny a oblečení, ale také potraviny nebo např. drobná […]

Gymnázium Komenského přivítalo zájemce o studium

V letošním roce jsme uspořádali druhý den otevřených dveří v sobotu 15. ledna 2022. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout (prostřednictvím průvodců – našich žáků) modernizované učebny a práci v plně rekonstruovaných laboratořích. Byly jim rovněž představeny  prezentace […]

Mladí nadšenci chemie po roce opět na GKH

Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XVI. ročník semináře. V odpoledních hodinách se sešli nadšenci chemie, aby řešili rozličné praktické a teoretické úkoly k problematice vápníku a železa, dvou známých […]

Epidemie a pandemie lidstva v podání doc. Maďara

Každoročně se do výuky seminářů na naší škole zapojují významní odborníci z praxe.  V této nelehké době jsme přivítali na půdě našeho gymnázia předního českého epidemiologa docenta Rastislava Maďara, lékaře a děkana LF OU v Ostravě. V pondělí 22. 11. 2021 našim žákům semináře z biologie ve 4. ročníku přednášel […]

Seminář společnosti SCIO s názvem „Národní srovnávací zkoušky v ČR“

Naši žáci třídy 4. A  a 8G se dne 25. 10. 2021 měli možnost dozvědět podrobnější informace o národních srovnávacích zkouškách, které organizuje společnost SCIO. Tyto nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na mnoha vysokých školách v České republice a na Slovensku. Seminář vedla lektorka spol. SCIO […]

Naši žáci byli vybráni nadačním fondem NABLA pro podporu nadání

Nadační fond NABLA (Ostrava) byl zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných žáků (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto žáků. Fond se ve svých aktivitách zaměřuje na žáky a studenty Moravskoslezského kraje, podporuje formou stipendií a jednorázových příspěvků zejména studenty bakalářského […]

Nanomateriály, nanoroušky … v podání prof. J. Kukutschové z VŠB – TUO

Téma nanomateriálů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví si v úterý 2. 3. 2021 vyslechli žáci semináře z biologie (3. ročník, septima) v rámci vybraných online přednášek odborníků z vysokých škol a výzkumných center, kteří nám tímto způsobem mj. zprostředkovávají nejnovější poznatky vědy. Paní prorektorka prof. […]

“DNA a životní prostředí” – téma online přednášky pro naše chemiky

Ve čtvrtek 11. února 2021 měli naši maturanti semináře z chemie (4. ročník) možnost vyslechnout přednášku dr. Řihačkové. Paní doktorka pracuje ve výzkumném centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. RECETOX se zabývá výzkumem a výukou v oblasti managementu environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem […]