Přednášky odborníků pro naše žáky seminářů z chemie

V pondělí 23. ledna nás navštívila Mgr. Marta Bukáčková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, aby započala ve II. pololetí běh přednášek odborníků k rozličným tématům z chemie. Žákům seminářů z chemie pro 3. ročník a septimu přiblížila mnohé zajímavosti a taje o molekule vody v rámci přednášky „Voda známá i […]

Gymnázium Komenského přivítalo opět zájemce o studium

V letošním roce jsme uspořádali druhý den otevřených dveří v sobotu 14. ledna 2023. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout (prostřednictvím průvodců – našich žáků) zmodernizované “běžné” učebny… … odborné učebny, … … a plně […]

Absolventi našeho gymnázia se vracejí …

16. prosince letos před Vánoci jsme přivítali 11 našich absolventů, nynějších studentů všeobecného lékařství (potažmo i vojenského lékařství), zubního lékařství, veterinárního lékařství, farmacie, porodní asistence i laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví, a to napříč Českou republikou, počínaje Olomoucí, Ostravou, Brnem, Hradcem Králové, konče Prahou Všichni tito […]

Mladí chemici po roce opět u nás na GKH

Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XVII. ročník semináře. V odpoledních hodinách se sešli nadšenci chemie, aby řešili rozličné praktické a teoretické úkoly k problematice dusíku a dalších látek, které člověk […]

Hodina moderní chemie

Ve čtvrtek 9. června 2022 zažili naši žáci několik výbuchů, barevných ohňů i mnoho dýmu vinoucího se z oken. Nejednalo se však o požár! Naši učebnu chemie Gymnázia Komenského v Havířově obsadili studenti Vysoké školy chemicko–technologické v Praze, aby již poněkolikáté představili tzv. Hodinu moderní chemie. Našim gymnazistům předvedli […]

Sbírka pro Ukrajinu

První březnový týden proběhla na naší škole a Hotelové škole a Obchodní akademii v Havířově materiální sbírka na pomoc Ukrajině. Vše bylo organizováno žáky, od propagace přes samotnou sbírku až po logistiku.  Požadovány byly především zdravotnický materiál, produkty osobní hygieny a oblečení, ale také potraviny nebo např. drobná […]

Gymnázium Komenského přivítalo zájemce o studium

V letošním roce jsme uspořádali druhý den otevřených dveří v sobotu 15. ledna 2022. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout (prostřednictvím průvodců – našich žáků) modernizované učebny a práci v plně rekonstruovaných laboratořích. Byly jim rovněž představeny  prezentace […]

Mladí nadšenci chemie po roce opět na GKH

Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XVI. ročník semináře. V odpoledních hodinách se sešli nadšenci chemie, aby řešili rozličné praktické a teoretické úkoly k problematice vápníku a železa, dvou známých […]

Epidemie a pandemie lidstva v podání doc. Maďara

Každoročně se do výuky seminářů na naší škole zapojují významní odborníci z praxe.  V této nelehké době jsme přivítali na půdě našeho gymnázia předního českého epidemiologa docenta Rastislava Maďara, lékaře a děkana LF OU v Ostravě. V pondělí 22. 11. 2021 našim žákům semináře z biologie ve 4. ročníku přednášel […]

Naši žáci byli vybráni nadačním fondem NABLA pro podporu nadání

Nadační fond NABLA (Ostrava) byl zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných žáků (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto žáků. Fond se ve svých aktivitách zaměřuje na žáky a studenty Moravskoslezského kraje, podporuje formou stipendií a jednorázových příspěvků zejména studenty bakalářského […]