1. místo v SOČ (obor zdravotnictví)

V úterý 11.4.2023 se v Českém Těšíně konalo okresní kolo soutěže Středoškolská odborná činnosti (SOČ). Naše žákyně Kristýna Slámová (4.B) vypracovala velmi náročnou práci v oboru zdravotnictví k problematice amyloidózy, kterou prezentovala před odbornou porotou a získala 1. místo! Kristýně moc blahopřejeme za úžasné umístění a […]

Další setkání s chemií v praxi … Environmentální aspekty nanomateriálů a nanotechnologií

Téma nanomateriálů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví si v úterý 28. 2. 2023 vyslechli žáci semináře z chemie (3. A, septima) v rámci vybraných přednášek odborníků z vysokých škol a výzkumných center, kteří nám tímto způsobem mj. zprostředkovávají nejnovější poznatky vědy a zároveň aplikaci chemie […]

Přednášky odborníků pro naše žáky seminářů z chemie

V pondělí 23. ledna nás navštívila Mgr. Marta Bukáčková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, aby započala ve II. pololetí běh přednášek odborníků k rozličným tématům z chemie. Žákům seminářů z chemie pro 3. ročník a septimu přiblížila mnohé zajímavosti a taje o molekule vody v rámci přednášky „Voda známá i […]

Gymnázium Komenského přivítalo opět zájemce o studium

V letošním roce jsme uspořádali druhý den otevřených dveří v sobotu 14. ledna 2023. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout (prostřednictvím průvodců – našich žáků) zmodernizované “běžné” učebny… … odborné učebny, … … a plně […]

Absolventi našeho gymnázia se vracejí …

16. prosince letos před Vánoci jsme přivítali 11 našich absolventů, nynějších studentů všeobecného lékařství (potažmo i vojenského lékařství), zubního lékařství, veterinárního lékařství, farmacie, porodní asistence i laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví, a to napříč Českou republikou, počínaje Olomoucí, Ostravou, Brnem, Hradcem Králové, konče Prahou Všichni tito […]

Mladí chemici po roce opět u nás na GKH

Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XVII. ročník semináře. V odpoledních hodinách se sešli nadšenci chemie, aby řešili rozličné praktické a teoretické úkoly k problematice dusíku a dalších látek, které člověk […]

Hodina moderní chemie

Ve čtvrtek 9. června 2022 zažili naši žáci několik výbuchů, barevných ohňů i mnoho dýmu vinoucího se z oken. Nejednalo se však o požár! Naši učebnu chemie Gymnázia Komenského v Havířově obsadili studenti Vysoké školy chemicko–technologické v Praze, aby již poněkolikáté představili tzv. Hodinu moderní chemie. Našim gymnazistům předvedli […]

Sbírka pro Ukrajinu

První březnový týden proběhla na naší škole a Hotelové škole a Obchodní akademii v Havířově materiální sbírka na pomoc Ukrajině. Vše bylo organizováno žáky, od propagace přes samotnou sbírku až po logistiku.  Požadovány byly především zdravotnický materiál, produkty osobní hygieny a oblečení, ale také potraviny nebo např. drobná […]