Dne 6.ledna 2023 se v naší budově gymnázia sešli zástupci 9. tříd základních škol na již tradiční soutěži Tříkrálová cesta, aneb cesta přírodními vědami, která je součástí projektu GYMKOM. Jednalo se o ZŠ 1. máje, ZŠ Gorkého, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ K. Světlé, ZŠ M. Pujmanové a ZŠ Žákovská. Každá škola měla 2 tříčlenná družstva. A boj to byl veliký, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Na stanovištích je čekali žáci gymnázia s rozmanitými úkoly.

Na stanovišti matematiky řešili žáci deset matematických úloh. V úlohách museli použít jednak různé školní znalosti a dovednosti jako počítání s procenty, řešení rovnic, počítání se zlomky, ale museli také zapojit prostorovou představivost, logické myšlení, kombinační schopnosti a „selský rozum“. Žáci museli například spravedlivě rozdělit peníze mezi kamarády, spočítat, kolik žáků navštěvovalo Pythagorovu školu, za jak dlouho proběhne Lenka alejí stromů, kolik ryb je v rybníce, kolik kilometrů nalétala moucha, než ji rozplácly vlaky. Dále žáci doplňovali čísla do vrcholů a středů trojúhelníku podle zadaného pravidla, také zjišťovali pořadí borců ve vzpěračské soutěži.

V chemii byla prvním úkolem křížovka k procvičení chemické nádobí a nářadí, přičemž tajenkou byl Otto Wichterle, o kterém se žáci dozvěděli, při doplňování textu, mnoho zajímavostí. Také skládali tvář známé polské vědkyně Marie Curie-Skłodowské, o níž následně taktéž doplňovali do textu informace. Dále žáci prováděli srážecí reakce pro důkaz iontů, čímž si vyzkoušeli, jak vypadá práce v chemické laboratoři. V posledním úkolu si žáci procvičili své znalosti o prvcích a práci s periodickou soustavou prvků. 

Na stanovišti robotiky byly pro žáky připraveny tři úkoly. První dva úkoly byly zaměřené na programování microbitu v blokovém prostředí Makecode. Třetím úkolem bylo vytvořit program pro robota mBot2 v aplikaci Makeblock, která také umožňuje blokové programování.

V biologii se žáci snažili rozpoznat jednotlivé druhy semen a zařadit je podle využitelnosti člověkem, poté je čekalo poznávání rostlin, živočichů  a kostí člověka
a dalším úkolem byl vědomostní test na téma savci. Test byl zaměřen na anatomii a rozšíření v přírodě.

Hádanky a zamotané otázky, vycházející z fyzikálních zákonů , čekaly na soutěžící na prvním stanovišti v laboratoři fyziky. Na druhém tým zvládl změřit elektrický odpor vodičů a následně vypočítat měrný elektrický odpor kovu. Poslední úkol se týkal v dnešní době hodně skloňovaného tématu – ceny elektrické energie. Úkolem bylo zjistit cenu za elektrickou energii spotřebovanou při svícení vánočního stromečku v domácnosti. Potřebné  informace bylo nutné umět vyčíst  ze štítku  vánočního světelného řetězu. Tato částka nebyla moc vysoká.  Ale po vypočítání  částky, kterou za veřejné vánoční osvětlení zaplatí město Brno, byli soutěžící velmi překvapeni. Jednalo se už o částku přes půl miliónu korun.  

Nakonec zvítězilo družstvo ZŠ 1. máje, 2. místo patřilo ZŠ M. Kudeříkové a na 3. místě se umístilo druhé družstvo ZŠ 1. máje. Medailisté byli odměněni drobnými dárky a sladkostmi, a i žáci, kteří se neumístili na medailových místech odcházeli s drobnou odměnou.

Těšíme se na hojnou účast a spoustu zajímavých úkolů v dalším ročníku 😊.

Yvonne Puffer