Soutěž GYMKOM 2023 – Tříkrálová cesta přírodními vědami

Dne 6.ledna 2023 se v naší budově gymnázia sešli zástupci 9. tříd základních škol na již tradiční soutěži Tříkrálová cesta, aneb cesta přírodními vědami, která je součástí projektu GYMKOM. Jednalo se o ZŠ 1. máje, ZŠ Gorkého, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ K. Světlé, ZŠ M. Pujmanové […]

Erasmus+ na Slovensku

Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ v novém projektu “CLIL v praxi” strávilo 8 našich žáků za doprovodu 2 učitelů týden na Slovensku. Během pobytu jsme poznávali místní faunu a flóru, geomorfologii Tater, pochopili princip ozubnicové železnice a vystoupali lanovkou až na Lomnický štít. Naučný […]

Ceremonie DofE

V pátek 17.6 jsme se vypravili do ostravského Domu kultury, abychom se zúčastnili slavnostní DofE ceremonie a zakončili tak celý program. Na událost dorazily dva týmy z našeho gymnázia. Jedna skupina dokázala splnit stříbrnou úroveň DofE, druhá skupina dosáhla úrovně bronzové. Během ceremonie jsme obdrželi certifikáty a […]

Přírodovědná spolupráce s Montessori ZŠ Úsměv v Havířově

Ve čtvrtek 2. června 2022 jsme navštívili Montessori základní školu Úsměv v budově ZŠ M. Kudeříkové v rámci vzájemné spolupráce s naším gymnáziem v oblasti přírodních věd a za účelem efektivního využití učeben v prostorách Montessori ZŠ Úsměv. Pro žáky jsme si připravily s vyučujícími Montesorri základy 1. předlékařské pomoci. Žáci si […]

Přírodovědná spolupráce s Montessori ZŠ Úsměv v Havířově

V úterý 10. června 2022 jsme navštívili havířovskou Montessori základní školu Úsměv v rámci vzájemné spolupráce s naším gymnáziem v oblasti přírodních věd a za účelem efektivního využití učeben v prostorách Montessori ZŠ Úsměv. Pro žáky jsme si já a paní Fikáčková, spolu s 6-ti našimi studenty, připravili pokusy z fyziky a […]

Mobilita v Rumunsku

Naše škola se již mnoho let účastní celoevropského programu Erasmus+, díky kterému mají žáci i učitelé možnost spolupracovat s partnery z různých zemí a v jeho rámci se i navštěvovat. V neděli 3. dubna 2022, přes všemožné nástrahy aktuálního dění ve světě, se skupinka studentů a […]

Přírodovědné dopoledne

Ve čtvrtek 2.12. 2021 se po roční pauze opět konalo přírodovědné dopoledne pro žáky ZŠ v rámci projektu GYMKOM. V letošním roce finanční příspěvek na náš projekt poskytli: Moravskoslezský krajský úřad, Společnost ČEZ. Děkujeme za finanční podporu. Ve fyzice si žáci měli možnost vyzkoušet sestavit obvod, kdy jediným […]

Krabice od bot

Sbírka “Krabice od bot” Naši žáci se ochotně zapojili do podzimní sbírky potravin i oblečení, podobně úspěšná byla i sbírka hraček pod názvem “Krabice od bot” pro děti z dětských domovů a znevýhodněného prostředí. Jak to funguje? Sběrná místa provozují prověření dobrovolníci ve svém volném […]

Erasmus Days 2021

Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit projekty realizované v rámci Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu tohoto programu pro všechny zapojené. Je to příležitost ke sdílení dosažených úspěchů a zkušeností s kolegy, účastníky i širokou veřejností. Je to také šance zviditelnit instituci, která je zapojena […]

Ukliďme Česko 2021

V sobotu 18. září 2021 se skupina žáků zapojených do projektu WAVES v rámci programu Erasmus+ pustila do úklidu okolí školy. Právě totiž probíhá hlavní podzimní termín dobrovolnických úklidových akcí u příležitosti celosvětové akce World Cleanup Day, která ma za cíl snížit množství odpadků v […]

Cvičná expedice Dofe

Cvičná expedice DOFE Po několika měsíční snaze při plnění aktivit, které jsme si chtěli zkusit, se náš tým dostává do semifinále. Ve dnech 2.-3.9. jsme plni odhodlání vyrazili na cvičnou expedici, abychom se připravili na ostrou expedici. Naše cesta začala naprostým základem. Každý správný skaut […]

Zahraniční partneři u nás

Začátkem nového školního roku jsme na naší škole přivítali s půlročním zpožděním zahraniční partnery z Polska, Rumunska a Slovenska, kteří jsou zapojeni do projektu WAVES v rámci programu Erasmus+. Protože tématem mezinárodní spolupráce je ekologie, příroda a ochrana životního prostředí, vyrazili jsme na prohlídku přečerpávací […]