Milí studenti, učitelé, rodiče ,

Rádi bychom vás tímto příspěvkem provedli projektem, na kterém jsme po dobu šesti měsíců pracovali.

Více informací o projektu a fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout tady. Kdo jiný je mediálně vzdělávací projekt Jednoho světa na školách – JSNS, který zvyšuje povědomí o mediální gramotnosti a učí studenty, jak vdechnout svým projektům život. Dle průzkumu JSNS pouhých 28 % mladých lidí věří, že mohou ve společnosti něco změnit. My se k nim řadíme též. Humanitním projektem “O žabomyších a lidech” se snažíme, zejména mezi našimi vrstevníky, rozšířit a propojovat znalosti z odvětví komunikace, psychologie, filozofie, biologie, neurovědy, kritického myšlení, ICT dovedností, informační gramotnosti, osobních práv a povinností a dalších funkčních kompetencí. Naším cílem je podpořit v naší škole zdravého komunikačního ducha , zvýšit zájem školní komunity o neformální a informální seberozvoj v informační, mediální, sociálně emoční a komunikační gramotnosti, pokusit se o vytvoření vnímavější, vzájemně se respektující a aktivnější školní kultury, kde mají studenti podmínky k samostatnému projevu, možnost podílet se aktivněji na chodu školy v oblastech, kde je to možné, učit se být připravenější na svou roli ve společnosti a demonstrovat výhody a nástrahy projektového vyučování ve formálním vzdělávání.

Vytvořili jsme proto v prvním poschodí komunikační point, jehož součástí je korková a bílá tabule, na kterou mohou naši spolužáci psát a umisťovat své radosti, trápení, pocity, vlastní obrázky, ale například i citáty. Chceme tímto podpořit možnost otevřeného vyjadřování a vzájemné komunikace, která dnes vlivem sociálních sítí bohužel upadá. Součástí této plochy, kde prezentujeme náš projekt, jsou dvě schránky, které jsou označeny svým účelem. Do naší projektové schránky můžete vhazovat aktivity spjaté s naším projektem, vaše podněty ke škole nebo příspěvky, se kterými se chcete podělit. Též poskytujeme možnost doručování neanonymní pošty spolužákům nebo učitelům, v případě, že jim chcete třeba udělat radost. Pravidla této schránky visí u komunikačního pointu. Zásadní schránkou je „schránka důvěry“, kterou můžete anonymně využít k řešení osobních a školních problémů, trablí nebo šikany. Obsah vybírá pan psycholog Mgr. Milan Jureček, který příspěvky spjaté se školou předá dál metodikům prevence.

Nebojte se ji využít. Je tady pro vás.?

11. a 12. května proběhl v prostorech „Věže“ studentský workshop našeho projektu. Zájemci z tercie, kvarty a prvního ročníku byli rozděleni do dvou skupin, aby měli možnost zapojit se aktivně do workshopů. V teoretické části, kterou vedli pánové z 2.B, si spolužáci rozšířili, prostřednictvím interaktivní přednášky, vědomosti například o nenásilné a asertivní komunikaci, sociální a emoční inteligenci, informační a mediální gramotnosti (včetně práce s dezinformacemi, misinformacemi, malinformacemi, fakty , názory a mýty ), možnostech dnešní doby, nebo také vlivu umělé inteligence na náš život. V praktické části, kterou si připravily slečny z kvarty, si účastníci projektového dne zahráli naši vlastní karetní komunikační hru, jejíž ilustrace vytvořila naše členka Terka. Tato hra podporuje zábavnou formou rozvoj studentů v řešení problémů, pomáhá rozeznávat typy komunikací, vysvětluje vliv emocí, pocitů a potřeb na naše rozhodování, učí rozeznávat , vyhledávat a analyzovat různé druhy informací, rozvíjí kritické myšlení studentů a podporuje seberozvoj ve verbální komunikaci. Někteří jazykově zdatní si hru zahráli též v anglické verzi.

Celý projekt existuje též v anglickém jazyce a podporuje tak cizojazyční výuku metodou CLIL.

Byli jsme mile překvapeni zájmem, nadšením a zapojením našich vrstevníků, kteří nás navíc jako organizátory přijali. Tyto dva příjemné dny jsme si spolu pěkně užili a z obou stran získali nové zkušenosti. Seberozvojem v komunikaci předcházíme nejen konfliktům, ale posouvá se též náš osobní lidský potenciál. Na prezentačních tabulích v prvním patře můžete zhlédnout výstavu žáků (též v elektronické formě) a obsah projektu s aktivitami, které průběžně aktualizujeme. Nyní si můžete zahrát hru Blooket na všechny typy funkčních gramotností, kterou zobrazíte načtením QR kódu. Vytvořili jsme edukativní kvízy a provedli jsme mezi studenty našeho gymnázia průzkum o jejich funkčních kompetencích a vztahu ke škole a životu. Skvělou výzvou do budoucna je naše účast na Festivalu mediálního vzdělávání v Praze, který organizuje Seznam, kde budeme vystupovat jako jediný studentský projekt.

Náš pětičlenný tým opřen o naši garantku paní profesorku Janu Tabáškovou, byl podpořen též dalšími lidmi, kterým patří uznání. Děkujeme za pomoc a podporu naší mentorce a ředitelce organizace Genesis Anetě Bednářové, která je také garantem Akademie mediální gramotnosti. Dík patří našim výtvarníkům s paní profesorkou Nogovou, kteří nám poskytli velké množství nádherných ilustrací.

Děkujeme škole za zakoupení noteboardu a schránek, poskytnutí prostoru pro prezentaci projektu a umožnění realizace Projektových dnů.

Děkujeme grafičce Janě Kaufmanové za zpětnou vazbu a grafické úpravy naší komunikační hry a Radku Sedlářovi za finanční podporu projektu.

Děkujeme panu psychologovi Milanu Jurečkovi za za odborné konzultace a ochotu spolupracovat na realizaci našeho projektu a jeho udržitelnosti. Na závěr děkujeme všem příznivcům projektu a přispěvatelům na komunikační zdi, jelikož s komunikací je svět pestřejší.

O žabomyších a lidech (Adéla, Emily, Martin, Martin, Tereza)