V neděli jsme odjeli z vlakové stanice v Havířově do Pucku kolem osmé hodiny ráno. Cesta trvala přibližně 12 hodin s přestupem v Bohumíně a pak v Gdyni. Po příjezdu jsme se ubytovali v penzionu Pod Zlotym Lwem v centru města a odpočinuli si po dlouhé cestě. První den mobility nás v partnerské škole v Pucku mile přivítali žáci i učitelé, zatančili jsme si a zahráli si badminton, zúčastnili jsme se výuky a poté jsme se společně s polskými žáky vydali na moře za poznáním živočichů a rostlin Baltu. Pondělí jsme zakončili procházkou podél pobřeží, kde nám pan Artur z místní ekologické organizace vyprávěl o abrazi a erozi útesů vlivem mořského příboje. Připomenul nám také důležitost ochrany životního prostředí. Dle ohlasů byl nejvydařenějším dnem úterní výlet do Slowinského národního parku, kde se nacházejí úchvatné písečné duny. Tam jsme s polskými žáky strávili celý den hrami a piknikem na pláži. Zbytek týdenního pobytu jsme věnovali poznávání měst v okolí: Gdaňsk, Gdyně a Hel. Poslední jmenované místo se nachází na Helské kose, což je úzký pás pevniny v délce okolo 32 kilometrů a šířce jen 150 metrů v nejužším bodě. Navštívili jsme záchrannou stanici tuleňů a vyslechli si přednášku o velrybách, došli jsme až na nejsevernější cíp, kterému říkají „začátek Polska“ a kolem majáku jsme se vrátili zpět. V sobotu nás čekal celodenní přesun domů, kam jsme dorazili ve večerních hodinách. Skupinová mobilita se nám moc líbila a dozvěděli jsme se mnoho nových informací o místní kultuře, geografii a fauně i flóře.

Autory článku jsou účastníci mobility.

Fotografie z akce najdete ve FOTOGALERII.