Výsledky školního kola překladatelské soutěže v jazyce španělském

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se na našem gymnáziu konalo školní kolo Překladatelské soutěže v jazyce španělském pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem pět studentů španělštiny. Jejich úkolem bylo přeložit dva texty, a to ze španělštiny do češtiny. Jeden text byl odborný, druhý […]

Projekt “CLIL v praxi” úspěšně ukončen

Projekt s registračním číslem 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000077777 na konci srpna 2023 po 15 měsících skončil. Všechny aktivity jsem úspěšně splnili, do zahraničí tak díky finanční podpoře z programu Erasmus+ vycestovali naši učitelé i žáci na tyto mobility: Týdenní stínování na partnerské škole v Martině, Slovensko Týdenní stínování […]

Pozvaný odborník ze zahraničí

V polovině května jsme hostili odbornici ze zahraničí během týdenního pracovního pobytu financovaného z prostředků programu Erasmus+. Viviane Vernimmen k nám přijela z lycea ve Waterloo v Belgii, kde vyučuje francouzský jazyk a literaturu jako svou mateřštinu a španělštinu jako druhý cizí jazyk. Je zároveň předsedkyní asociace učitelů španělského […]

Jana Šimsová – 2. nejlepší španělštinářka v kraji

Po roční přestávce se konalo krajské kolo Olympiády v jazyce španělském. Pořadatelé i soutěžící se však museli přesunout do on-line prostředí. Naši školu zastupovala Jana Šimsová (8.G), která se nezalekla konverzace s rodilým mluvčím ani tématu, které jí nebylo zrovna blízké. O Janině 2. místě […]

Výsledky středoškolského kola Překladatelské soutěže pro středoškoláky

V měsíci listopadu se konalo středoškolské kolo Překladatelské soutěže pro středoškoláky, které pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Gymnázium Olomouc Hejčín. V JAZYCE FRANCOUZSKÉM zvítězila Ellen KOKOŠKOVÁ ze třídy 7.G a v JAZYCE ŠPANĚLSKÉM si své prvenství vybojovala Barbora GAVENDOVÁ z 8.G. Výsledky: Kategorie: […]

MŠMT ruší všechny sportovní i vědomostní soutěže v tomto školním roce

MŠMT ruší všechna dosud neproběhlá kola sportovních i vědomostních soutěží ve školním roce 2019/2020. Všem studentům děkujeme za jejich dosavadní práci – určitě nebyla zbytečná! A zároveň blahopřejeme k již dosaženým úspěchům, kterých nebylo málo. Přírodě prostě neporučíme.

Španělský gladiátor získal bronz!

Václav Waloszek (8.G) neohroženě vstoupil do pomyslné arény, aby na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Soutěži o nejlepší prezentaci ve španělštině odprezentoval svůj 10minutový příspěvek s názvem Gladiadores de hoy. Porotu, kterou tvoříli vysokoškolští profesoři a rodilí mluvčí, zaujal a získal 3 místo. Gratulujeme! […]

Románský den

Již 4. ročník Románského dne připadl na úterý 18. 12. 2018 a vrátil se svým průběhem k 1. ročníku, protože se kromě španělštinářů zapojili i francouzštináři. Vše proběhlo na dvou frontách: 1. skupinu tvořili francouzštináři a španělštináři, kteří ještě s jazykem nemají tak velkou zkušenost, 2. skupina […]

Camino, camino získalo 3. místo v celostátním kole!

Výsledky celostátního kola literární části soutěže Evropa ve škole byly zveřejněny a stejně jako v předchozím školním roce se na stupních vítězů objevilo jméno studentky naší školy. Michaela Budínská (8.G) se této soutěže zúčastnila poprvé až letos, ale povedlo se jí propracovat přes krajské kolo […]

Adina Večeřová – 1. místo ve španělské soutěži!

4. ročník Soutěže o nejlepší prezentaci ve španělštině, kterou jako součást Studentské vědecké konference vyhlašuje Ostravská univerzita, přinesl naší škole 1. místo, o které se zasloužila Adina Večeřová (7.G). Nejen zvoleným tématem Nejslavnější nevyřešené vraždy, ale i zpracováním a vystupováním zaujala diváky (vysokoškolští studenti) i […]