Banát 2021

Tradiční biologicko-geografická exkurze nás letos zavedla do Banátu, českého ostrůvku uprostřed Rumunska, v nádherné krajině Západních Karpat. Naše dobrodružná výprava započala v nedělní večer v Havířově, odkud jsme se vydali na více než 15 hodinovou cestu za rumunské hranice. Po pár přestupech, „milém“ zážitku s bezdomovci na […]

Exkurze do Prahy

Počátkem školního roku strávili žáci posledních ročníků týden v Praze na vzdělávací exkurzi. Přes všechna omezení a hygienická opatření se podařilo většinu plánovaného programu naplnit, jen některé prohlídky byly z preventivních důvodů zrušeny. Pět dnů pobytu jsme věnovali historii, kultuře, divadlu i opeře. Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu, […]

Siatkówka nażywo aneb…

…aneb minivýlet k mistrům světa. Polsko je země volejbalu zaslíbená. V počtu hráčů a diváckém zájmu mu může konkurovat snad jen piłka nożna a żużel. V roce 2014 získali Poláci titul mistrů světa v nedaleké hale Spodek v Katovicích a na začátku aktuální sezóny ho v Itálii obhájili. Ze 14tičlenného […]

WIEN 2018

28.11.2018 – Brzy ráno odjezd směr Vídeň. Cesta ubíhala rychle a záhy jsme vystupovali u Schönbrunnu – letní rezidence Habsburků. Po procházce v zámeckém parku a výšlapu na vyhlídku Gloriette  jsme vymrzlí přejeli do samotného centra Vídně, kde následoval tradiční okruh po nejznámějších a nejkrásnějších […]

HY-RA-MA: O cestě studentů společenskovědního semináře tam a zase zpátky

Úvodní slovo titulku neznamená polynéský pozdrav, ale stručný plán tematické exkurze 29 členů společenskovědního semináře (třídy 3. A a 3. B) v úterý 13. března., která jakoby završila výuku ekonomie navazující  praktickou částí. Na příkladu tří regionálních firem mezinárodního významu se účastníci seznámili s plánováním a logistikou […]