Podpora výuky cizích jazyků

Každý rok vždy 26. září slavíme Evropský den jazyků. Připomeňme si tedy, co všechno děláme v této oblasti. Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ měli letos tři naši učitelé možnost vycestovat v době letních prázdnin do zahraničí na jazykové školy v Grenoblu v podhůří Alp ve Francii, na východním pobřeží Anglie ve Scarborough a na jihu Španělska ve slunné Málaze. Kurzy byly zaměřeny nejen na rozvoj jazykových kompetencí, ale rovněž na reálie, literaturu a historii dané oblasti, nové trendy ve výuce, metodiku a didaktiku. Podrobné informace o průběhu kurzů najdete na projektovém Twinspace. Získané informace a zkušenosti určitě pomohou v plánovaném zavádění metody CLIL na naší škole, která vnáší cizí jazyk do nejazykových předmětů. Na tuto metodu budeme učitele připravovat i díky novému projektu tzv. šablon za finanční podpory ze strany Ministerstva školství z programu OPVVV.

Další zajímavou inovací je pravidelná výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, která právě začala v tomto týdnu. Sympatický mladý lektor z USA k nám bude docházet na 10 hodin týdně po téměř celý školní rok. Finance na odměnu lektora zajistil Moravskoslezský kraj ze svého projektu podpory jazykového vzdělávání. Ze stejného zdroje plyne i grant na dvoutýdenní letní školu v Dublinu pro angličtináře, která se konala na konci srpna. Jazyky se dají samozřejmě rozvíjet i mimo školu. Proto se už těšíme na vzdělávací exkurzi do Valencie na přelomu září a října 2019. Je to jeden z mnoha výjezdů studentů do zahraničí, které na naší škole pořádáme. V minulých letech jsme procestovali Skotsko, jihovýchod Francie, Katalánsko, podívali se do Londýna, Paříže, Bruselu, Amsterdamu, pravidelně jezdíme nasát atmosféru Vánoc do Vídně. Zeměpisci pořádají zajímavé výpravy do Rumunska a letos i na Ukrajinu. Věříme, že všechny tyto aktivity přispějí k většímu zájmu a rozvoji jazykových dovedností našich žáků, bez kterých se v dnešní době neobejdou.