Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby 2022/2023 Milí studenti, V lednu 2023 se bude konat volba prezidenta České republiky.  Studentské prezidentské volby proběhnou v českých školách ve dnech 12. a 13. prosince 2022 (I. kolo).  Naše volební komise si vybrala termín 12.12.2022, Pondělí Více informací najdete v přiloženém předvolebním speciálu zde. Těšíme se […]

Potravinová sbírka

Potravinová banka v Ostravě, ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pořádala v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby potravinovou sbírku. Naše škola, pod vedením kvinty, se této akce úspěšně zúčastnila.  Za pomocí studentů a učitelů jsme vybrali téměř 170 kg potravin. Vše bylo předáno organizaci – […]

KONEČNÉ výsledky přijímacího řízení 2020

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pro školní rok 2020/2021 do prvního ročníku: osmiletého studia (obor 79-41-K/81) podle pořadí podle ID čtyřletého studia (obor 79-41-K/41) podle pořadí podle ID Dále postupujte dle pokynů viz Informace o přijímacím řízení 2020. V Havířově 26. června 2020 Ředitel školy PhDr. […]

Volby do Školské rady

Dne 7. května 2020 proběhly volby 2 členů do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volby byly přímé, proběhly tajným hlasováním pomocí elektronického hlasování v systému Bakaláři. Oprávněné osoby byly svolány k volbám formou oznámení, které zveřejnila volební komise ve škole a způsobem […]

NOVÝ ZÁKON O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH A MATURITĚ

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a o ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT  zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135/zneni-20200327 Informace k maturitním zkouškám Informace k přijímacímu řízení

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

11. 3. 2020 Od středy 11. března bude výuka probíhat distančním způsobem. Vyučující jednotlivých předmětů budou se žáky svých tříd komunikovat prostřednictvím systému Bakalář, skupinových mailů nebo jiných zavedených informačních toků. Žáci obdrží učební materiály k nastudování a procvičení s tím, že po ukončení mimořádných […]

Jubilejní Den otevřených dveří v tisku

K oslavám 50. výročí GKH patřil i jubilejní Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 12. října, a o kterém naleznete zmínku v Karvinském deníku viz  https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-jubilejni-den-otevrenych-dveri-gymnazia-komenskeho-20191014.html. Současně zde můžete nahlédnout do fotogalerie autora článku, pana Josefa Pintéra. Pomyslnou tečku za celými oslavami uděláme v […]