Ve středu 6. března 2024 proběhla, pro studenty Semináře z chemie ve 3. ročníku, přednáška Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO na téma Nanotechnologie, jejich aplikace a vliv na život.

V první části přednášky představila paní Ing. Martina Kalová, Ph.D. studentům letos nově akreditovaný bakalářský studijní program Inovace a design zdravotnických prostředků. Dozvěděli jsme se, že tento multidisciplinární program vznikl na základě poptávky v oboru, kde chybí lidé, kteří by působili jako koordinátoři výroby zdravotnických pomůcek. Takový člověk tedy musí být vzdělaný v mnoha oborech – například konstruktérství, design, materiálové inženýrství, duševní vlastnictví a další potřebná legislativa. A pokud by nepracoval jako koordinátor, může absolvent programu bez problémů pracovat i v jednotlivých oborech.

Ve druhé části přednášky nás paní Prof. Jana Kukutschová, Ph.D. seznámila s přehledem nanotechnologií, které se v současné době používají a s jejich aplikacemi. Zejména jsme se však dozvěděli mnohé o dopadech používaní nanomateriálů na zdraví a život člověka a na životní prostředí, což paní Kukutschová demonstrovala i praktickými příklady z výzkumů, které v této oblasti fakulta provedla.

Logo převzato z https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky?reportId=38236.

Barbora Vicianová