Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je jednou z českých ve světě nejvíce uznávaných vysokých škol. Proto jsme využili nabídku zúčastnit se dnešní propagační akce Art and Science a s kvintou a sextou jsme vyrazili do Ostravy.

Ve venkovním prostoru porubského kampusu bylo postaveno mnoho stánků s širokou nabídkou aktivit. Zájemci si mohli prohlédnout a hlavně i vyzkoušet, jak fungují různé stroje, přístroje, nástroje,  technologie, …

U kováře si ověřili nejen svou sílu, ale i šikovnost. V „dopravní sekci“ zjistili, jak obtížné je zvládnout známé činnosti prováděné netradičně – jízda na bicyklu s asymetricky uloženým předním kolem nebo s převodem, který vyžadoval otáčení pedálů dozadu. Velký zájem byl např. o vytváření bublin, o výrobu na hrnčířském kruhu… Plno bylo také v garáži s ukázkami tvorby studentů v oblasti automobilového průmyslu. Ale plno bylo vlastně všude! Včetně skákacího hradu. 🙂

Kromě „běžných návštěvníků“ se kampusem pohybovaly také „privilegované“ pětičlenné skupiny. Jejich členové řešili úkoly související s předváděnými činnostmi a při splnění získali žetony.  Za ně si nakoupili součástky, ze kterých vymysleli, sestavili a vyzkoušeli vozítko. Tato vozítka pak soutěžila v relativně jednoduché disciplíně: dojet co nejdále.

Akce středoškolákům ukázala, co se na VŠB-TUO dá studovat, jak se absolventi mohou uplatnit a že studovat na fakultách této univerzity, zvláště technických, je dobré životní rozhodnutí.

Ve fotogalerii je několik ilustračních fotek a video. Osobní návštěva je ale určitě lepši.