Technologická olympiáda je týmová soutěž pořádaná pro středoškoláky společností Technologická gramotnost, s. r. o. Generálním partnerem je Škoda auto, a. s., odbornou garanci poskytly společnosti GasNet, ČEZ a NGSS a to vše ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT a několika dalšími podporovateli. V tomto roce se konal teprve 3. ročník.

Technologická olympiáda je hlavně o schopnosti vyhledat (poměrně rychle…) potřebné informace, správně je použít a odprezentovat výsledky.

První on-line kolo začalo v pátek 22. 3. 2024 v 9 h. Týmy měly za úkol formou testu (možnosti A, B nebo C) odpovědět na 26 otázek. O tři hodiny později soutěž skončila.

Vojtěch Cehlárik, Michal Mašek a Petr Světnička z oktávy skončili na skvělém 9. místě. Šimon Brožek (3.B), Patrik Baier a Matyáš Maceczek (oba z kvinty) skončili na rovněž vynikajícím 26. místě. Blahopřejeme!!!

Výkony našich studentů zvýrazní ještě tato čísla: 1 592 registrovaných studentů ve 561 týmech. Nejlepších 25 týmů se kvalifikovalo do celostátního kola, které proběhne 12. 4. 2024 prezenčně na FEL ČVUT. Zde týmy pod vedením lektorů zpracují pětiminutové prezentace, které následně bude hodnotit odborná komise. Nejedná se tedy o soutěž exaktní, ale spíše společenskovědní – což potvrzuje web pořadatelů: „Technologie jsou v dnešní době otázkou i společenských věd a etiky.“

Přestože naši oktaváni do celostátního finále s přehledem postoupili, musí svou účast oželet. Ve stejný den se totiž konají písemné maturitní zkoušky z českého jazyka.  Snaha o změnu termínu u pořadatelů nevyšla.

Čekáme, zda se finále zúčastní náš druhý tým, který skončil na první nepostupové příčce.

Náhledový obrázek je převzat z webu pořadatelů.