Den prevence 2017

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhl pro třídy 1. A, 1. B, sekundu a tercii Den prevence. Pro první ročníky měl pan nprap. Bc. Miroslav Kolátek připraven projekt Trestní odpovědnost mladistvých. Úkolem projektu bylo seznámit mladistvé studenty s jejich trestní odpovědností a naučit je rozeznávat, jaké chování je v mezích zákona a jaké je naopak za jeho hranicemi. Došlo k vysvětlení pojmů přestupek a trestný čin a seznámení s postihy za protiprávní činy páchané mladistvými. V dalších hodinách se všechny třídy seznámily s hrozbami na internetu a sociálních sítích. Ale hlavně měly prostor být spolu a říct si, jak se ve škole cítí.

Den prevence navazuje na další preventivní aktivity, které začínají již v prvních školních dnech adaptačním kurzem. Na reportáž TV Polar z letošního adaptačního kurzu v Kunčicích pod Ondřejníkem se můžete podívat od 11. minuty na tomto odkazu: https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-13-09-2017-17-24