Školní knihovna na Gymnáziu Komenského v Havířově existuje po dlouhý čas, ale teprve od loňského školního roku získala svou samostatnou místnost a vybavení. Knihovna se nachází v přízemí vedle kanceláří a kabinetů.

Je otevřená v půjčovní době, která je stanovena zvlášť pro každý školní rok. Obsahuje část žákovská knihovna, učitelská knihovna a čítárna.
Není nutno vždy přijít kvůli vypůjčení četby, v prostorách školní knihovny je možné si knihy číst, studovat či využít nabízené pomoci správce knihovny s přípravou na hodiny literatury. Součástí prezentace školní knihovny je minivýstava studentských výtvarných prací. Rovněž plánujeme založení knihovního kroužku.

Jste tedy všichni srdečně zváni.

Více na http://knihovna-gkh7.webnode.cz.