V pátek 9. června k nám přijel pan Martin Stašek z pražské kanceláře Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise, který je spoluorganizátorem každoroční soutěže Juvenes Translatores . Ve své prezentaci nám krátce představil práci překladatelů a tlumočníků v orgánech EU, zmínil moderní podpůrné nástroje jako jsou CAT (computer-assisted translation) a nastínil vývoj v tomto oboru, který již nyní ovlivňuje umělá inteligence, zájemcům o tento obor poradil, kam jít studovat. Formou kvízů a otázek zapojil posluchače, kteří odpovídali na dotazy týkající se počtu úředních jazyků v EU, přiřazovali zvukový záznam ke správnému jazyku a hádali, od kdy je i čeština úředním jazykem Evropské unie. Zajímavá byla informace o finanční náročnosti překladů: za rok 2022 to bylo 349 milionů eur, což v přepočtu na jednoho občana dělá 2,5 eur ročně. Výherci kvízu získali pěkné upomínkové předměty.

Zde je prezentace “Mnohojazyčnost” ke stažení.