Dne 29. 2. 2024 proběhla beseda s  Mgr. Jiřím Pergnerem, Ph.D. Představil katedru biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a promluvil na téma „Moderní přístupy molekulární biologie v lékařství aneb co už umíme napravit“. Akce byla určena studentům semináře biologie 3. ročníku a pro zájemce o biologii ze sexty. Kromě zajímavé přednášky z molekulární biologie si žáci vyzkoušeli pipetování s pipetmany a pozorování kultur krásnoočka velkého a štíhlého. Mimo jiné pan Pergner odpovídal na dotazy žáků týkající se různých oblastí studia biologie.

Fotografie z besedy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

RNDr. Yvonne Puffer