Ve středu 21. 12. 2022 proběhla na naší škole beseda na téma Adaptace na klimatickou změnu v podmínkách České republiky, kterou organizovala Nadace Partnerství a statutární město Havířov

Celým průběhem akce nás provázel pan Mgr. Martin Ander, Ph.D.. Nejdříve nám bylo vysvětleno, o čem vůbec klimatická změna je, čím je způsobena a jak se projevuje. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých faktů, vše navíc bylo přednášeno lidskou formou, takže pro nikoho nebylo těžké se zorientovat. Zároveň jsme měli prostor se aktivně zapojit a vyjádřit své pohledy na věc. 

Druhá část besedy se týkala toho, jak se na oteplování planety adaptovat a taky jak ho omezit. Dostali jsme řadu tipů, kterými můžeme i jako jedinci k zlepšení situace pomoct. Na závěr nás navštívil štáb televize Polar, který vedl s několika studenty krátké rozhovory o tom, jaký názor na toto téma mají.  

Vincent Dvořák, student 6.G

lektor Mgr. Martin Ander, Ph.D.