Beseda na téma MIGRACE

Dne 19.10. a 22.10 se konala ve třídách 1.A, 1.B a 5.G beseda na téma Migrace a integrace cizinců v České republice. Přednáška byla organizována OPU – Organizací pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá již 30 let uprchlíkům a migrantům, poskytuje právní, sociální pomoc a dobrovolnickou činnost.

V rámci přednášky byly vymezeny pojmy jako migrant, uprchlík, nucená a dobrovolná migrace, integrace cizinců, dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi azylem a doplňkovou ochranou a jak funguje azylový proces, spolu s aktuálními čísly v České republice (počet žadatelů a počet udělených azylů). Sociální pracovnice uváděly příklady z praxe, studenti se s tímto tématem seznámili srozumitelnou formou a aktivně se do besedy zapojovali.

Myslím, že vše bylo nastíněno objektivně a studenti si odnesli minimálně spoustu podnětů k zamyšlení.

Autor: Mgr. Petra Čížová