V pátek 26. ledna 2024 jela studentka našeho gymnázia Lucie Židková do Olomouce pro cenu za 2. nejlepší překlad v jazyce francouzském.

Finálové kolo překladatelské soutěže proběhlo za účasti 259 účastníků přímo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v pátek 5. ledna 2024. Studenti měli za úkol přeložit dva texty v rozsahu dvou normostran, jeden text byl odborného stylu a jeden text publicistického nebo uměleckého stylu. Náročnost překládaných textů byla značně vysoká.

Překlady pak hodnotili odborníci z jednotlivých kateder, z katedry anglistiky, romanistiky, či germanistiky. Ti zdůraznili, že úspěch překladu závisí nejen na znalosti cizího jazyka, ale i na tom, jak dobře překladatel ovládá mateřský jazyk. V soutěžních překladech se sledovala věcná a jazyková správnost, stylová přiměřenost, ale také kreativita studentů a odvaha překládat tak, aby čtenář nepoznal, že se jedná o překlad.

V letošním roce naši školu reprezentovali a do finálového kola postoupili:
Lucie Židková (jazyk anglický a francouzský), Jakub Bojceňuk (jazyk anglický), Hana Samuhelová (jazyk francouzský), Karolina Dian a Nela Fabíková (jazyk španělský), Dominik Pochylý a Isabela Bocek (jazyk německý).

A jak si naši studenti vedli? Více než skvěle!

Naše škola totiž letos dosáhla na příčky nejvyšší. Studentka Lucie Židková se ve finálovém kole umístila na 2. místě za překlad z francouzštiny (obstála v konkurenci dalších 34 studentů středních škol napříč republikou). Prokázala tím nejen excelentní znalost jazyka francouzského, ale především mimořádný cit pro mateřský jazyk.

Lucii tímto moc gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Atmosféru soutěže a vyhlášení výsledků nelze vstřebat jinak než přímou účastí. Přikládáme alespoň několik fotografií.