V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce naši studenti nižšího gymnázia opět prokázali výbornou znalost anglického jazyka, a to jak v testové části, tak přímé komunikaci na vylosované téma.

Bára Plevová (2.G) se umístila na krásném 2. místě a Filip Micenko (3.G) na 3. místě.

Oběma žákům blahopřejeme.