Studenti, kteří by rádi takovýto certifikát získali, měli možnost si na půdě naší školy ve spolupráci s lektory jazykové školy Cloverleaf tuto Cambridgeskou zkoušku vyzkoušet nanečisto (tzv. Mock test), a sice ve dvou jazykových úrovních – B2 Frist (dříve FCE) a C1 Advanced (dříve CAE).

Cambridgeské zkoušky jsou jednotné na celém světě. Skládají se z písemné a ústní části. Psaní, čtení s porozuměním a poslech jsou součástí písemné části zkoušky. Ústní část probíhá vždy v interakci s ústním zkoušejícím.

Výsledkem je mezinárodně uznávaný certifikát s neomezenou platností, proto není divu, že se sešlo celkem 40 zájemců, kteří si chtěli ověřit, jak by u mezinárodních zkoušek tohoto typu uspěli.

Všichni zúčastnění se o výsledcích své zkoušky dozví brzy. Přejeme všem, aby dosáhli těch nejlepších.

Za PK AJ

Mgr. Hana Chlebečková